Custom Query (5 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Owner: fiki (5 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#3 Doplňovat doménu new vylepšení kritické První vylepšená verze SuperPošťák
#1 Příjemce v kopii new vylepšení významné První vylepšená verze SuperPošťák
#5 Odebírání více příjemců současně new vylepšení nepodstatné První vylepšená verze SuperPošťák
#6 Automatické doplňování new vylepšení nepodstatné První vylepšená verze SuperPošťák
#7 Parametrizovatelné zprávy new vylepšení nepodstatné První vylepšená verze SuperPošťák
Note: See TracQuery for help on using queries.