Custom Query (5 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1 Příjemce v kopii new fiki vylepšení významné První vylepšená verze
#3 Doplňovat doménu new fiki vylepšení kritické První vylepšená verze
#5 Odebírání více příjemců současně new fiki vylepšení nepodstatné První vylepšená verze
#6 Automatické doplňování new fiki vylepšení nepodstatné První vylepšená verze
#7 Parametrizovatelné zprávy new fiki vylepšení nepodstatné První vylepšená verze
Note: See TracQuery for help on using queries.