root/build.properties @ 131:d47607999a8c

Revision 131:d47607999a8c, 65 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 6 years ago)

podpora zaostalých prohlížečů – konfigurovatelná v .properties místo v .xml

Line 
1xslt.jar=/usr/share/java/saxonb.jar
2xml.zaostaleProhlizece=false
Note: See TracBrowser for help on using the browser.