Changeset 96:8de228c9ac10

Show
Ignore:
Timestamp:
06/23/12 20:12:44 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: nastavení ve web.conf: povolit | zakázat | ignorovat | varovat | vložit

Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/web.conf

  r87 r96  
  2626        <js>js/skript.js</js> 
  2727 
   28        <skriptování> 
   29                <!-- 
   30                        povolit – skripty se vykonají 
   31                        zakázat – skripty se nevykonají a dojde k chybě 
   32                        ignorovat – skripty se v tichosti přeskočí  
   33                        varovat – skripty se v přeskočí a na jejich místo se vloží varování – výchozí možnost 
   34                        vložit – místo výstupu skriptu se vloží jeho zdroják 
   35                --> 
   36                <režim></režim> 
   37        </skriptování> 
  2838</web> 
  2939 
 • šablona/makra/skriptování.xsl

  r95 r96  
  2121        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro" 
  2222        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Skriptování" 
   23        xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace" 
  2324        xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana" 
  2425        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  25         exclude-result-prefixes="m j s"> 
   26        exclude-result-prefixes="m j k s"> 
  2627 
  2728        <!-- 
   
  3233                @jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php 
  3334                @výstup formát výstupu skriptu: text (výchozí) | xml (musí být validním fragmentem XML) 
  34                 @src skript uložený v souboru místo v těle elementu 
  3535        --> 
  3636        <xsl:template match="m:skript"> 
  37                 <!-- 
  38                 TODO: 
  39                         - ošetření chyb 
  40                         - nastavení z web.conf (zákaz nebo ignorace skriptů) 
  41                         - podpora vkládání fragmentů XML, ne jen prostého textu 
  42                 --> 
  4337                 
  44                 <xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj( 
  45                                                                                                                         text(), 
  46                                                                                                                         @jazyk, 
  47                                                                                                                         @výstup, 
  48                                                                                                                         document-uri(/), 
  49                                                                                                                         //s:stránka/s:nadpis/text(), 
  50                                                                                                                         //s:stránka/s:perex/text() 
  51                                                                                                                 )"/> 
   38                <xsl:variable name="režim" select="$konfigurace/k:web/k:skriptování/k:režim/text()"/> 
   39                 
  5240                <xsl:choose> 
  53                         <xsl:when test="$výstupSkriptu"> 
   41                        <xsl:when test="$režim = 'povolit'"> 
   42                                <xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj( 
   43                                                                                                                                        text(), 
   44                                                                                                                                        @jazyk, 
   45                                                                                                                                        @výstup, 
   46                                                                                                                                        document-uri(/), 
   47                                                                                                                                        //s:stránka/s:nadpis/text(), 
   48                                                                                                                                        //s:stránka/s:perex/text() 
   49                                                                                                                                )"/> 
  5450                                <xsl:choose> 
  55                                         <xsl:when test="@výstup = 'xml'"><xsl:value-of select="$výstupSkriptu" disable-output-escaping="yes"/></xsl:when> 
  56                                         <xsl:otherwise><xsl:value-of select="$výstupSkriptu"/></xsl:otherwise> 
   51                                        <xsl:when test="$výstupSkriptu"> 
   52                                                <xsl:choose> 
   53                                                        <xsl:when test="@výstup = 'xml'"><xsl:value-of select="$výstupSkriptu" disable-output-escaping="yes"/></xsl:when> 
   54                                                        <xsl:otherwise><xsl:value-of select="$výstupSkriptu"/></xsl:otherwise> 
   55                                                </xsl:choose> 
   56                                        </xsl:when> 
   57                                        <xsl:otherwise> 
   58                                                <xsl:message terminate="yes">Při interpretaci skriptu došlo k chybě.</xsl:message> 
   59                                        </xsl:otherwise> 
  5760                                </xsl:choose> 
  5861                        </xsl:when> 
  59                         <xsl:otherwise> 
  60                                 <xsl:message terminate="yes">Při interpretaci skriptu došlo k chybě.</xsl:message> 
   62 
   63                        <xsl:when test="$režim = 'zakázat'"> 
   64                                <xsl:message terminate="yes">Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou zakázané → je potřeba je odstranit nebo upravit nastavení ve web.conf.</xsl:message> 
   65                        </xsl:when> 
   66                        <xsl:when test="$režim = 'ignorovat'"> 
   67                                <xsl:message>Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou ignorovány – změnu lze provést ve web.conf.</xsl:message> 
   68                        </xsl:when> 
   69                        <xsl:when test="$režim = 'vložit' and @výstup = 'xml'"> 
   70                                <xsl:message>Není možné jen tak vložit text, který měl mít výstup ve formátu XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message> 
   71                        </xsl:when> 
   72                        <xsl:when test="$režim = 'vložit'"> 
   73                                <span class="vloženýNeinterpretovanýSkript jazyk-{@jazyk}"> 
   74                                        <xsl:value-of select="text()"/> 
   75                                </span> 
   76                        </xsl:when> 
   77                        <xsl:otherwise><!-- varovat = výchozí možnost --> 
   78                                <xsl:choose> 
   79                                        <xsl:when test="@výstup = 'xml'"> 
   80                                                <xsl:message>Není možné možné vložit varování na místo, kde měl být skript generující XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message> 
   81                                        </xsl:when> 
   82                                        <xsl:otherwise> 
   83                                                <xsl:text>[VAROVÁNÍ (</xsl:text> 
   84                                                <xsl:value-of select="@jazyk"/> 
   85                                                <xsl:text>): skripty jsou vypnuté – lze je zapnout ve web.conf]</xsl:text> 
   86                                                <xsl:message>Skript se neinterpretuje a vkládáme varování do stránky – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message> 
   87                                        </xsl:otherwise> 
   88                                </xsl:choose> 
  6189                        </xsl:otherwise> 
  6290                </xsl:choose> 
  63  
  64                  
  6591        </xsl:template> 
  6692