Changeset 95:eea9c4713045

Show
Ignore:
Timestamp:
06/23/12 19:22:21 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: podpora výstupu ve formátu XML (musí být validní)

Files:
3 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/skriptování.xml

  r94 r95  
  99                <p> 
  1010                        Na stránkách můžeme používat skripty. 
  11                         Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky. 
  12                         Třeba doprostřed ostavce nebo do jiného elementu. 
   11                        Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky. 
   12                        Třeba doprostřed textu ostavce nebo do jiného elementu. 
  1313                </p> 
  1414                <p> 
  1515                        Příklad: 
  16                         Tyto stránky byly vygenerované v systému <m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript>. 
   16                        <em> 
   17                                Tyto stránky byly vygenerované v systému 
   18                                <span title="tento text pochází ze skriptu"><m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript></span>. 
   19                        </em> 
   20                </p> 
   21 
   22                <p> 
   23                        Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah. 
   24                        Tato funkce ale může být nebezpečná – pokud byste spustili generátor na stránkách, 
   25                        které psal někdo nedůvěryhodný a vložil do nich škodlivý kód. 
   26                        Proto je skriptování ve výchozím stavu vypnuté – je potřeba ho povolit v souboru <code>web.conf</code>. 
   27                </p> 
   28 
   29                <h2>Podporované jazyky</h2> 
   30                <p> 
   31                        V současnosti jsou podporované tyto jazyky: 
  1732                </p> 
  1833                 
  19                 <p> 
  20                         V současnosti jsou podporované tyto jazyky: 
  21                 </p> 
  22                  
  23                 <pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[ 
   34                <table> 
   35                        <thead> 
   36                                <tr> 
   37                                        <td>Jazyk</td> 
   38                                        <td>Interpret</td> 
   39                                </tr> 
   40                        </thead> 
   41                        <tbody> 
   42                                <m:skript jazyk="perl"  výstup="xml"><![CDATA[ 
  2443use strict; 
  2544 
  26 open(JAVA, "<", "šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java") or die $!; 
   45open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!; 
  2746 
  2847while (<JAVA>) { 
  2948#i.put("bash", "/bin/bash"); 
  3049        if (/podporovanýJazyk\.put\("(\w+)",\s*"(.*)"\);/) { 
  31                 print "$1\n"; 
   50                print "<tr><td><code>$1</code></td><td><code>$2</code></td></tr>\n"; 
  3251        } 
  3352} 
  34                         ]]></m:skript></pre> 
   53                                ]]></m:skript> 
   54                        </tbody> 
   55                </table> 
  3556 
  3657                <h2>Perl</h2> 
   
  7798                        </p> 
  7899                         
  79                         <ul> 
  80                                 <li><code>XWG_STRANKA_URI</code> – URI aktuálně zpracovávané stránky</li> 
  81                                 <li><code>XWG_STRANKA_SOUBOR</code> – absolutní cesta k souboru</li> 
  82                                 <li><code>XWG_STRANKA_NADPIS</code> – nadpis stránky</li> 
  83                                 <li><code>XWG_STRANKA_PEREX</code> – perex stránky</li> 
  84                         </ul> 
   100                        <table> 
   101                                <thead> 
   102                                        <tr> 
   103                                                <td>Proměnná</td> 
   104                                                <td>Význam</td> 
   105                                        </tr> 
   106                                </thead> 
   107                                <tbody> 
   108                                        <m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[ 
   109use strict; 
   110 
   111open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!; 
   112 
   113while (<JAVA>) { 
   114#i.put("bash", "/bin/bash"); 
   115        if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) { 
   116                print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n"; 
   117        } 
   118} 
   119                                        ]]></m:skript> 
   120                                </tbody> 
   121                        </table> 
  85122                         
  86123                        <p> 
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java

  r94 r95  
  1919 
  2020import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.načtiProud; 
   21import java.io.ByteArrayInputStream; 
  2122import java.io.File; 
  2223import java.io.PrintStream; 
   
  2526import java.util.HashMap; 
  2627import java.util.Map; 
   28import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
   29import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
   30import org.w3c.dom.Document; 
  2731 
  2832/** 
   
  5458         * @param skript program k vykonání 
  5559         * @param jazyk programovací jazyk 
   60         * @param výstupníFormát text (výchozí) | xml (v tom případě kontrolujeme validitu) 
  5661         * @param uriStránky URI aktuálně generované stránky → proměnná prostředí 
  5762         * @param nadpisStránky nadpis stránky → proměnná prostředí 
   
  5964         * @return výstup příkazu 
  6065         */ 
  61         public static String interpretuj(String skript, String jazyk, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) { 
   66        public static String interpretuj(String skript, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) { 
  6267                try { 
  6368                        System.err.println("\tInterpretuji skript v jazyce: " + jazyk); 
   
  7782                                ps.close(); 
  7883 
  79                                 f.setExecutable(true); 
  8084 
  8185                                String[] prostředí = new String[]{ 
  8286                                        "LANG=" + System.getenv("LANG"), 
  8387                                        "USER=" + System.getenv("USER"), 
  84                                         "XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky, 
  85                                         "XWG_STRANKA_SOUBOR=" + (new File(new URI(uriStránky)).getAbsolutePath()), 
  86                                         "XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky, 
  87                                         "XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky 
   88                                        "XWG_SKRIPTOVANI_JAVA=" + "šablona" + File.separator + "funkce" + File.separator + "src" + File.separator + Skriptování.class.getName().replaceAll("\\.", File.separator) + ".java", 
   89                                        "XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky, // env:URI aktuálně zpracovávané stránky 
   90                                        "XWG_STRANKA_SOUBOR=" + (new File(new URI(uriStránky)).getAbsolutePath()), // env:absolutní cesta k souboru 
   91                                        "XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky, // env:nadpis stránky 
   92                                        "XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky // env:perex stránky 
  8893                                }; 
  8994 
  9095 
  9196 
   97                                f.setExecutable(true); 
  9298                                Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
  9399                                Process p = r.exec(new String[]{f.getAbsolutePath()}, prostředí); 
   
  98104                                p.waitFor(); 
  99105 
  100                                 /** 
  101                                  * TODO: podporovat zvláštní návratový kód, kterým skript řekne, 
  102                                  * že výstupem je XML a má se vložit jako fragment do dokumentu, 
  103                                  * ne jako prostý text. 
  104                                  */ 
  105106                                if (p.exitValue() == 0) { 
  106107                                        if (chyby.length() > 0) { 
  107                                                 System.err.println("--- Cyhbový výstup skriptu -----"); 
   108                                                System.err.println("--- Chybový výstup skriptu -----"); 
  108109                                                System.err.println(chyby); 
  109110                                                System.err.println("--------------------------------"); 
   111                                                System.err.println("Nicméně skript skončil úspěšně, takže pokračujeme dál."); 
  110112                                        } 
  111113 
  112                                         return výsledek.trim(); 
   114                                        return připravVýstup(výsledek, výstupníFormát); 
  113115                                } else { 
  114116                                        System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----"); 
   
  129131                } 
  130132        } 
   133 
   134        private static String připravVýstup(String výsledek, String formát) { 
   135                if ("xml".equals(formát)) { 
   136                        if (zkontrolujXml(výsledek)) { 
   137                                return výsledek.trim(); 
   138                        } else { 
   139                                System.err.println("Chyba v XML generovaném skriptem:"); 
   140                                System.err.println(výsledek); 
   141                                return null; 
   142                        } 
   143                } else { 
   144                        return výsledek.trim(); 
   145                } 
   146        } 
   147 
   148        /** 
   149         * @param xml fragment XML vygenerovaný skriptem 
   150         * @return true v případě, že výstup je validním fragmentem XML 
   151         */ 
   152        private static boolean zkontrolujXml(String xml) { 
   153                try { 
   154                        DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
   155                        DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder(); 
   156                        xml = "<xml>" + xml + "</xml>"; 
   157                        Document d = db.parse(new ByteArrayInputStream(xml.getBytes())); 
   158                        return true; 
   159                } catch (Exception e) { 
   160                        e.printStackTrace(System.err); 
   161                        return false; 
   162                } 
   163        } 
  131164} 
 • šablona/makra/skriptování.xsl

  r94 r95  
  3131                * 
  3232                @jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php 
   33                @výstup formát výstupu skriptu: text (výchozí) | xml (musí být validním fragmentem XML) 
  3334                @src skript uložený v souboru místo v těle elementu 
  3435        --> 
   
  4041                        - podpora vkládání fragmentů XML, ne jen prostého textu 
  4142                --> 
  42                 <xsl:value-of select="j:interpretuj(text(), @jazyk, document-uri(/), //s:stránka/s:nadpis/text(), //s:stránka/s:perex/text())"/> 
   43                 
   44                <xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj( 
   45                                                                                                                        text(), 
   46                                                                                                                        @jazyk, 
   47                                                                                                                        @výstup, 
   48                                                                                                                        document-uri(/), 
   49                                                                                                                        //s:stránka/s:nadpis/text(), 
   50                                                                                                                        //s:stránka/s:perex/text() 
   51                                                                                                                )"/> 
   52                <xsl:choose> 
   53                        <xsl:when test="$výstupSkriptu"> 
   54                                <xsl:choose> 
   55                                        <xsl:when test="@výstup = 'xml'"><xsl:value-of select="$výstupSkriptu" disable-output-escaping="yes"/></xsl:when> 
   56                                        <xsl:otherwise><xsl:value-of select="$výstupSkriptu"/></xsl:otherwise> 
   57                                </xsl:choose> 
   58                        </xsl:when> 
   59                        <xsl:otherwise> 
   60                                <xsl:message terminate="yes">Při interpretaci skriptu došlo k chybě.</xsl:message> 
   61                        </xsl:otherwise> 
   62                </xsl:choose> 
   63 
   64                 
  4365        </xsl:template> 
  4466