Changeset 2:ab9099ff88fa

Show
Ignore:
Timestamp:
04/02/11 23:54:23 (11 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon

Files:
1 added
3 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • build.xml

  r1 r2  
  11<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj"> 
  22 
  3         <!-- Používané adresáře (pravděpodobně nepotřebujete měnit) --> 
   3        <!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště --> 
  44        <property name="vstup" value="vstup"/> 
  55        <property name="výstup" value="výstup"/> 
  66        <property name="šablona" value="šablona"/> 
  77        <property name="temp" value="temp"/> 
   8        <property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/> 
  89         
  9         <target name="generuj" description="">           
  10                 <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"></xslt> 
   10        <target name="generuj" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">           
   11                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"> 
   12                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
   13            <classpath location="${funkce}"/> 
   14                         
   15            <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl"> 
   16                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/> 
   17                        </factory> 
   18                         
   19                        <sysproperty key="javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl"/> 
   20                        <sysproperty key="javax.xml.parsers.SAXParserFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl"/> 
   21                        <sysproperty key="org.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration" value="org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration"/>                   
   22                </xslt> 
  1123        </target> 
  1224         
 • vstup/index.xml

  r1 r2  
  1 <stránka titulek="Chovatelská stanice"> 
  2      
  3     <p> 
  4         Vítejte na našich stránkách :-) 
  5         Jsme chovatelská stanice zaměřená na chov tučňáků. 
  6     </p> 
   1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"> 
   2        <nadpis>Chovatelská stanice</nadpis> 
   3        <perex>Úvodní stránka našeho webu.</perex> 
   4         
   5        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
   6                <p> 
   7                        Vítejte na našich stránkách :-) 
   8                        Jsme chovatelská stanice zaměřená na chov tučňáků. 
   9                </p> 
   10    </text> 
  711     
  812</stránka> 
 • šablona/stránka.xsl

  r1 r2  
  22<xsl:stylesheet version="2.0" 
  33        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  4         xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
  5         <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/> 
   4        xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
   5        xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor" 
   6        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
   7        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" 
   8        exclude-result-prefixes="fn h g"> 
   9        <xsl:output  
   10                method="xml"  
   11                indent="yes"  
   12                encoding="UTF-8"                 
   13                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN"  
   14                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/> 
   15                 
  616         
  717        <xsl:template match="/"> 
  818                <html> 
  919                        <head> 
  10                                 <title><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></title> 
   20                                <title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>                               
  1121                        </head> 
  1222                        <body> 
  13                                 <xsl:choose> 
  14                                         <xsl:when test="stránka/nadpis">                                                 
  15                                                 <!-- 
  16                                                         Element nadpis je nepovinný, můžeme ho použít, pokud zde chceme formátovaný text 
  17                                                         nebo prostě jiný text než v titulku stránky.                                             
  18                                                 --> 
  19                                                 <h1><xsl:value-of select="stránka/nadpis"/></h1> 
  20                                         </xsl:when> 
  21                                         <xsl:otherwise> 
  22                                                 <h1><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></h1> 
  23                                         </xsl:otherwise> 
  24                                 </xsl:choose> 
   23                                <h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>                             
  2524                         
  26                                 <!-- 
  27                                         Vložíme obsah stránky: 
  28                                 -->                              
  29                                 <xsl:apply-templates select="stránka/node()"/> 
   25                                <!-- Vložíme obsah stránky: -->                          
   26                                <xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/> 
   27                                 
   28                                <!-- Vložíme zápatí: --> 
   29                                <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/> 
   30                                 
  3031                        </body> 
  3132                </html> 
  3233        </xsl:template> 
  3334         
  34          
  3535        <xsl:template match="node()|@*"> 
  36           <xsl:copy> 
  37                 <xsl:apply-templates select="node()|@*"/> 
  38           </xsl:copy> 
  39         </xsl:template> 
   36                <xsl:copy> 
   37                        <xsl:apply-templates select="node()|@*"/> 
   38                </xsl:copy> 
   39        </xsl:template> 
  4040 
  4141</xsl:stylesheet>