Changeset 108:8d9cab64c335

Show
Ignore:
Timestamp:
07/05/12 20:13:56 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: výstupní formáty: text (prostý), xhtml (fragment), xml (celý dokument, může mít XML deklaraci).

Files:
4 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/makra/hg-verze.xsl

  r107 r108  
  1111        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
  1212        exclude-result-prefixes="fn h s k m xs"> 
  13  
   13         
  1414        <!-- Vypíše verze z verzovacího systému: --> 
  1515        <xsl:template match="m:hg-verze"> 
   16 
  1617                <xsl:variable name="zadáníSkriptu"> 
  17                         <!-- 
  18                                 TODO: 
  19                                 Zahazovat XML deklaraci bychom mohli v Javě u všech skriptů…  
  20                                 Nicméně současná dohoda je taková, že skripty vracejí fragment, ne celý dokument, 
  21                                 což má výhodu v tom, že můžou vrátit kus textu a nějakou tu značku 
  22                                 a nemusí to být zabalené v kořenovém elementu. 
  23                                  
  24                         --> 
  25                         <m:skript jazyk="bash" výstup="xml">hg log --style xml | awk '{if(NR&gt;1)print}';</m:skript> 
  26                         <!-- 
  27                                 Také bychom filtrování mohli provés ve skriptu… 
  28                                 hg log … | xpath -e "//logentry[tag[starts-with(., 'v')]]" 2>/dev/null 
  29                                  …ale to by bylo trochu zbytečně pracné. 
  30                         --> 
   18                        <m:skript jazyk="bash" výstup="xml">hg log --style xml</m:skript> 
  3119                </xsl:variable> 
  3220 
   
  4331                        </thead> 
  4432                        <tbody style="text-align: right;"> 
  45                                 <!-- 
  46                                         Výstup skriptu se bude nacházet v XHTML jmenném prostoru, což je obvykle v pořádku, 
  47                                         ale pro mezivýsledky to není úplně vhodné. 
  48                                 --> 
  4933                                <xsl:for-each select="$výstupSkriptu/h:log/h:logentry[h:tag[starts-with(text(), 'v')]]"> 
  5034                                        <tr> 
 • vstup/skriptování.xml

  r107 r108  
  77 
  88        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  9          
   9 
  1010                <p> 
  1111                        Na stránkách můžeme používat skripty. 
   
  4141                        V současnosti jsou podporované tyto jazyky: 
  4242                </p> 
  43                  
   43 
  4444                <table> 
  4545                        <thead> 
   
  5050                        </thead> 
  5151                        <tbody> 
  52                                 <m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[ 
   52                                <m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"><![CDATA[ 
  5353use strict; 
  5454use warnings; 
   
  112112                                Ve skriptech máme dostupné následující proměnné prostředí: 
  113113                        </p> 
  114                          
   114 
  115115                        <table> 
  116116                                <thead> 
   
  122122                                <tbody> 
  123123                                        <!-- Pokud načítáme skript ze souboru, je atribut jazyk nepovinný. --> 
  124                                         <m:skript jazyk="perl" výstup="xml" src="skriptování-proměnné.pl"/> 
   124                                        <m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml" src="skriptování-proměnné.pl"/> 
  125125                                </tbody> 
  126126                        </table> 
  127                          
   127 
  128128                        <p> 
  129129                                Kód: 
  130130                        </p> 
  131                          
   131 
  132132                        <m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<m:skript jazyk="bash"> 
  133133echo "URI:    $XWG_STRANKA_URI"; 
   
  136136echo "Perex:  $XWG_STRANKA_PEREX"; 
  137137</m:skript>]]></m:pre> 
  138                          
   138 
  139139                        <p>nám vypíše:</p> 
  140                          
   140 
  141141                        <pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[ 
  142142echo "URI:    $XWG_STRANKA_URI" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g; 
   
  149149                <p> 
  150150                        XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují. 
  151                         <m:skript jazyk="bash" výstup="xml"><![CDATA[ 
   151                        <m:skript jazyk="bash" výstup="xhtml"><![CDATA[ 
  152152echo '<m:skript jazyk="bash">'; # Ty zrůdo! :-) 
  153153echo 'echo "Takže můžeš skriptovat, když skriptuješ,";'; 
   
  157157                </p> 
  158158                 
  159                 <m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[ 
   159                <m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"><![CDATA[ 
  160160use strict; 
  161161use warnings; 
   
  180180closedir(DIR); 
  181181                ]]></m:skript> 
  182                  
   182 
  183183                <p>…třeba vygenerovat tento diagram následujícím perlovským skriptem:</p> 
  184                  
   184 
  185185                <m:pre jazyk="perl"><![CDATA[ 
  186186use strict; 
   
  207207 
  208208                <p> 
  209                         Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"> … </m:skript>]]></code> do stránky. 
   209                        Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"> … </m:skript>]]></code> do stránky. 
  210210                </p> 
  211211                <p> 
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java

  r107 r108  
  4141public class Skriptování { 
  4242 
   43        private enum FORMÁT { 
   44 
   45                xml, 
   46                xhtml, 
   47                text 
   48        } 
  4349        /** 
  4450         * klíč = jazyk – např. bash 
   
  7177        public static Source interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception { 
  7278                String výstupSkriptu = získejVýstupSkriptu(skriptText, skriptSoubor, jazyk, uriStránky, nadpisStránky, perexStránky); 
  73                 return vyrobXml(výstupSkriptu, "xml".equals(výstupníFormát)); 
   79                return vyrobXml(výstupSkriptu, zjistiFormát(výstupníFormát)); 
  7480        } 
  7581 
   
  170176        } 
  171177 
   178        private static FORMÁT zjistiFormát(String výstupníFormát) { 
   179                try { 
   180                        return FORMÁT.valueOf(výstupníFormát); 
   181                } catch (NullPointerException e) { 
   182                        return FORMÁT.text; 
   183                } catch (IllegalArgumentException e) { 
   184                        return FORMÁT.text; 
   185                } 
   186        } 
   187 
  172188        /** 
  173189         * @param zadání výstup vygenerovaný skriptem 
   
  176192         * @throws Exception 
  177193         */ 
  178         private static Source vyrobXml(String zadání, boolean xmlFormát) throws Exception { 
   194        private static Source vyrobXml(String zadání, FORMÁT formát) throws Exception { 
  179195                DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
  180196                DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder(); 
  181197                Document d; 
  182198 
  183                 if (xmlFormát) { 
  184                         try { 
  185                                 zadání = "<html xmlns='" + XHTML + "' xmlns:m='" + MAKRO + "'><body>" + zadání + "</body></html>"; 
  186                                 d = db.parse(new ByteArrayInputStream(zadání.getBytes())); 
  187                         } catch (Exception e) { 
  188                                 System.err.println("Chyba: Skript vrátil neplatné XML."); 
  189                                 throw e; 
  190                         } 
  191                 } else { 
   199 
   200                if (formát == FORMÁT.text) { 
  192201                        d = db.newDocument(); 
  193202                        Node html = d.createElementNS(XHTML, "html"); 
   
  197206                        html.appendChild(body); 
  198207                        d.appendChild(html); 
   208                } else { 
   209                        if (formát == FORMÁT.xhtml) { 
   210                                zadání = "<html xmlns='" + XHTML + "' xmlns:m='" + MAKRO + "'><body>" + zadání + "</body></html>"; 
   211                        } 
   212                        try { 
   213                                d = db.parse(new ByteArrayInputStream(zadání.getBytes())); 
   214                        } catch (Exception e) { 
   215                                System.err.println("Chyba: Skript vrátil neplatné XML."); 
   216                                throw e; 
   217                        } 
  199218                } 
  200219 
 • šablona/makra/skriptování.xsl

  r107 r108  
  3333                * 
  3434                @jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php (nepovinné, pokud je vyplněn atribut src) 
  35                 @výstup formát výstupu skriptu: text (výchozí) | xml (musí být validním fragmentem XML) 
   35                @výstup formát výstupu skriptu: 
   36                        text – libovolný text, escapujeme (výchozí) 
   37                        xhtml – platný XML fragment, přidáme mu výchozí jmenný prostor XHTML a jmenný prostor pro makra 
   38                        xml – platný XML dokument – vhodné pro další zpracování v jiných makrech 
  3639                @src soubor se skriptem/programem (volitelný parametr – buď zadáme skript do těla elementu, nebo nastavíme tento atribut) 
  3740        --> 
   
  5154                                                                                                                                        //s:stránka/s:perex/text() 
  5255                                                                                                                                )"/> 
  53                                 <xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/h:html/h:body/node()"/> 
   56                                <xsl:choose> 
   57                                        <xsl:when test="@výstup = 'xml'"> 
   58                                                <!-- XML výstup zpracujeme, jak je: --> 
   59                                                <xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/*"/> 
   60                                        </xsl:when> 
   61                                        <xsl:otherwise> 
   62                                                <!-- Prostý text a XHTML fragmenty dostáváme zabalené v html/body --> 
   63                                                <xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/h:html/h:body/node()"/> 
   64                                        </xsl:otherwise> 
   65                                </xsl:choose> 
  5466                        </xsl:when> 
  5567 
   
  6072                                <xsl:message>Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou ignorovány – změnu lze provést ve web.conf.</xsl:message> 
  6173                        </xsl:when> 
  62                         <xsl:when test="$režim = 'vložit' and @výstup = 'xml'"> 
   74                        <xsl:when test="$režim = 'vložit' and (@výstup = 'xml' or @výstup = 'xhtml')"> 
  6375                                <xsl:message>Není možné jen tak vložit text, který měl mít výstup ve formátu XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message> 
  6476                        </xsl:when> 
   
  7082                        <xsl:otherwise><!-- varovat = výchozí možnost --> 
  7183                                <xsl:choose> 
  72                                         <xsl:when test="@výstup = 'xml'"> 
   84                                        <xsl:when test="@výstup = 'xml' or @výstup = 'xhtml'"> 
  7385                                                <xsl:message>Není možné možné vložit varování na místo, kde měl být skript generující XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message> 
  7486                                        </xsl:when>