Changeset 106:ae484a54d7fb

Show
Ignore:
Timestamp:
07/05/12 14:27:01 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: Podpora spouštění skriptů ze šablon (ne jen z dokumentů), oprava chyby (URI stránky bylo null),
ale při přiřazování výstupu skriptu do proměnné nejde použít disable-output-escaping="yes" resp. vloží se escapovaný výstup
(jiná makra lze přes proměnné procpat a používat je tak v jiných makrech).

viz  http://www.stylusstudio.com/xsllist/200105/post40940.html

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/makra/skriptování.xsl

  r103 r106  
  4646                                                                                                                                        @jazyk, 
  4747                                                                                                                                        @výstup, 
  48                                                                                                                                         document-uri(/), 
   48                                                                                                                                        (document-uri(/), resolve-uri('.'))[1], 
  4949                                                                                                                                        //s:stránka/s:nadpis/text(), 
  5050                                                                                                                                        //s:stránka/s:perex/text()