root/vstup/služby.xml @ 4:1bb39595a51c

Revision 4:1bb39595a51c, 271 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.

Line 
1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
2        <nadpis>Služby</nadpis>
3        <perex>Co poskytujeme.</perex>
4        <pořadí>30</pořadí>
5
6        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7                <p>
8                    naše služby…
9                </p>
10    </text>
11
12</stránka>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.