root/vstup/index.xml @ 4:1bb39595a51c

Revision 4:1bb39595a51c, 378 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.

Line 
1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
2        <nadpis>Chovatelská stanice</nadpis>
3        <perex>Úvodní stránka našeho webu.</perex>
4        <pořadí>10</pořadí>
5
6        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7                <p>
8                        Vítejte na našich stránkách :-)
9                        Jsme chovatelská stanice zaměřená na chov tučňáků.
10                </p>
11    </text>
12
13</stránka>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.