root/analýza/verze.txt @ 97:6181a00e0ffd

Revision 97:6181a00e0ffd, 0.8 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 8 years ago)

#20 Skriptování: přidáno do hlavní nabídky

Line 
1Verze 0.1
2        Doplňování záhlaví/zápatí stránek
3        Generování nabídky
4        Agregované výstupy (Atom, RSS, Sitemap.xml)
5        Jednoduché makro (měřák vhodnosti zvířete do domácnosti).
6Verze 0.2
7        Zvýrazňování syntaxe
8        Diagramy
9Verze 0.3
10        Zvýrazňování syntaxe – načítání ze souborů
11        Diagramy – načítání ze souborů
12        Jednoduché tabulky
13        Vycpávkový text – Lorem Ipsum
14        Wiki syntaxe
15        Zvláštní typy odkazů – interní, trac, wikipedia atd.
16        Pročištění kódu a lepší uspořádání, generování seznamu maker (každé v samostatném souboru)
17Verze 0.4
18        Dokumentace – generování javadocu
19        Šifrování – Rot13
20        Tabulky: zarovnání číselných sloupců doprava
21        Poznámky pod čarou
22        Obfuskované odkazy na e-mail
23        Skriptování
24
Note: See TracBrowser for help on using the browser.