Timeline


and

04/23/12:

00:29 Ticket #4 (Formát zpráv: HTML i prostý text) closed by fiki
vyřešeno: Vyřešeno v r17. Uživatel zadává pouze XHTML a prostý text se z něj …
00:26 Ticket #2 (Pamatovat si zkušební příjemce) closed by fiki
vyřešeno: vyřešeno v r15
00:24 Changeset [17:9cb46ca7e26c] by František Kučera <franta-hg@…>
#4 multipart/alternative zprávy: XHTML + prostý text (generuje se pomocí …

03/30/12:

15:35 Changeset [16:290074b53aca] by František Kučera <franta-hg@…>
netbeans, ant
15:35 Changeset [15:9175a185d9c0] by František Kučera <franta-hg@…>
Ukládání seznamu zkušebních příjemců → nemusejí se zadávat pokaždé znovu.
15:20 Changeset [14:3a12bd9312b1] by František Kučera <franta-hg@…>
Doplňování jména a adresy odesílatele na základě hodnot „odpovědět komu“ …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.