Changeset 15:9175a185d9c0

Show
Ignore:
Timestamp:
03/30/12 15:35:17 (10 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Ukládání seznamu zkušebních příjemců → nemusejí se zadávat pokaždé znovu.

Location:
java
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/Postak/src/cz/frantovo/postak/Nastaveni.java

  r5 r15  
  2222        /** Výchozí příjemci */ 
  2323        private ArrayList<InternetAddressKomu> vychoziPrijemci; 
   24        /** Zkušební příjemci */ 
   25        private ArrayList<InternetAddressKomu> zkušebníPrijemci; 
  2426        /** Přejatá konstanta od SuperPošťáka */ 
  2527        private String cestaKCertifikatum; 
  26         /**  
   28        /** 
  2729         * Výchozí adresář pro ukládání a načítání souborů 
  2830         * např. pro souborové dialogy 
   
  106108        } 
  107109 
   110        public ArrayList<InternetAddressKomu> getZkušebníPrijemci() { 
   111                return zkušebníPrijemci; 
   112        } 
   113 
  108114        public void setDatabaze(String databaze) { 
  109115                this.databaze = databaze; 
   
  121127                this.vychoziPrijemci = vychoziPrijemci; 
  122128        } 
   129 
   130        public void setZkušebníPrijemci(ArrayList<InternetAddressKomu> zkušebníPrijemci) { 
   131                this.zkušebníPrijemci = zkušebníPrijemci; 
   132        } 
  123133} 
 • java/SuperPostak/src/cz/frantovo/superPostak/SuperPostak.java

  r14 r15  
  235235                nastaveni.setPostovniServer(vstupSMTPserver.getText()); 
  236236                nastaveni.setVychoziPrijemci(prijemciVychozi.getAdresy()); 
   237                nastaveni.setZkušebníPrijemci(prijemciZkusebni.getAdresy()); 
  237238        } 
  238239 
   
  252253                vstupSMTPserver.setText(nastaveni.getPostovniServer()); 
  253254                prijemciVychozi.setAdresy(nastaveni.getVychoziPrijemci()); 
   255                prijemciZkusebni.setAdresy(nastaveni.getZkušebníPrijemci()); 
  254256        } 
  255257