root

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Chgset Date Author Log Message
(edit) @21:798e7455da4e [21:798e7455da4e] 11 years František Kučera <franta-hg@…> XSLT převod XHTML na prostý text: mailto odkazy nebudou obsahovat …
(edit) @20:22ce4474d4a9 [20:22ce4474d4a9] 11 years František Kučera <franta-hg@…> zapomenutý build.xml
(edit) @19:8d1b4d36c88d [19:8d1b4d36c88d] 12 years František Kučera <franta-hg@…> Added tag v1.1 for changeset 9cb46ca7e26c
(edit) @18:4f42075aada1 [18:4f42075aada1] 12 years František Kučera <franta-hg@…> Added tag v1.0 for changeset 11879ab34364
(edit) @17:9cb46ca7e26c [17:9cb46ca7e26c] 12 years František Kučera <franta-hg@…> #4 multipart/alternative zprávy: XHTML + prostý text (generuje se pomocí …
(edit) @16:290074b53aca [16:290074b53aca] 12 years František Kučera <franta-hg@…> netbeans, ant
(edit) @15:9175a185d9c0 [15:9175a185d9c0] 12 years František Kučera <franta-hg@…> Ukládání seznamu zkušebních příjemců → nemusejí se zadávat pokaždé znovu.
(edit) @14:3a12bd9312b1 [14:3a12bd9312b1] 12 years František Kučera <franta-hg@…> Doplňování jména a adresy odesílatele na základě hodnot „odpovědět komu“ …
(edit) @13:b15d81be8af3 [13:b15d81be8af3] 12 years František Kučera <franta-hg@…> drobnosti: lgoování, formátování, netbeans…
(edit) @12:48782a50e094 [12:48782a50e094] 12 years František Kučera <franta-hg@…> logo na web
(edit) @11:c1246cbb7f4c [11:c1246cbb7f4c] 12 years František Kučera <franta-hg@…> Zprávy budeme posílat s hlavičkou Precedence: bulk
(edit) @10:11879ab34364 [10:11879ab34364] 13 years František Kučera <franta-hg@…> Licence: GPLv3
(edit) @9:6f7d2cc5380e [9:6f7d2cc5380e] 13 years František Kučera <franta-hg@…> #7 Parametrizovatelné zprávy
(edit) @8:218a80f12411 [8:218a80f12411] 13 years František Kučera <franta-hg@…> netbeans, drobnosti
(edit) @7:66667bb5a6cc [7:66667bb5a6cc] 13 years František Kučera <franta-hg@…> drobnosti
(edit) @6:ca5b667fd910 [6:ca5b667fd910] 13 years František Kučera <franta-hg@…> vyhození zbytečností
(edit) @5:bea5d9e11d37 [5:bea5d9e11d37] 14 years František Kučera <franta-hg@…> Souborové dialogy si pamatují naposledy použitý adresář.
(edit) @4:dfb345ef9452 [4:dfb345ef9452] 15 years František Kučera <franta-hg@…> Drobnosti a serializace
(edit) @3:03d27d3b3f7b [3:03d27d3b3f7b] 15 years František Kučera <franta-hg@…> Drobnosti a Substance LaF
(edit) @2:dc31dce8773f [2:dc31dce8773f] 15 years František Kučera <franta-hg@…> Soubory k ignorování II
(edit) @1:699b6c66228b [1:699b6c66228b] 15 years František Kučera <franta-hg@…> Soubory k ignorování
(add) @0:e76872ad5226 [0:e76872ad5226] 15 years František Kučera <franta-hg@…> Přidání SuperPošťáka? do Mercurialu (původně byl v Subversionu) Postak – …
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.