Changeset 21:798e7455da4e

Show
Ignore:
Timestamp:
10/15/13 23:16:04 (11 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Tags:
tip
Message:

XSLT převod XHTML na prostý text: mailto odkazy nebudou obsahovat duplicitně adresu

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/Postak/src/cz/frantovo/postak/odchozíEmailText.xsl

  r17 r21  
  102102 
  103103        <xsl:template match="h:a"> 
  104                 <xsl:if test="not(text() = @href)"> 
   104                <xsl:if test="not(text() = @href or concat('mailto:', text()) = @href)"> 
  105105                        <xsl:text>'</xsl:text> 
  106106                        <xsl:apply-templates select="node()"/>