Changeset 17:9cb46ca7e26c

Show
Ignore:
Timestamp:
04/23/12 00:24:31 (10 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Tags:
v1.1
Message:

#4 multipart/alternative zprávy: XHTML + prostý text (generuje se pomocí XSLT)

Location:
java
Files:
1 added
4 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/Postak/src/cz/frantovo/postak/HromadnaZprava.java

  r13 r17  
  1010 * Hromadná zpráva. Umí se rozdělit i na více dílčích zpráv, 
  1111 * které se vejdou do limitu příjemců SMTP serveru. 
   12 * 
  1213 * @author fiki 
  1314 */ 
  1415public class HromadnaZprava implements Cloneable { 
  1516 
  16     private static final Logger log = Logger.getLogger(HromadnaZprava.class.getName()); 
  17     /** Předmět zprávy */ 
  18     private String predmet; 
  19     /** Adresa a případně jméno odesílatele */ 
  20     private InternetAddress odesilatel; 
  21     /** Zda má být zpráva odeslána jako HTML nebo prostý text */ 
  22     private boolean formatHTML = false; 
  23     /** Tělo zprávy - prostý text */ 
  24     private String text; 
  25     /** Všichni příjemci této zprávy */ 
  26     private ArrayList<InternetAddressKomu> prijemci = new ArrayList<InternetAddressKomu>(); 
  27     /** Hlavička Reply-to */ 
  28     private InternetAddress odpovedetKomu; 
   17        public enum FORMÁT { 
  2918 
  30     public String getPredmet() { 
  31         return predmet; 
  32     } 
   19                XHTML, 
   20                PROSTÝ_TEXT, 
   21                OBOJE 
   22        } 
   23        private static final Logger log = Logger.getLogger(HromadnaZprava.class.getName()); 
   24        /** Předmět zprávy */ 
   25        private String predmet; 
   26        /** Adresa a případně jméno odesílatele */ 
   27        private InternetAddress odesilatel; 
   28        /** Zda má být zpráva odeslána jako HTML nebo prostý text */ 
   29        private FORMÁT formát = FORMÁT.PROSTÝ_TEXT; 
   30        /** Tělo zprávy - prostý text */ 
   31        private String text; 
   32        /** Všichni příjemci této zprávy */ 
   33        private ArrayList<InternetAddressKomu> prijemci = new ArrayList<InternetAddressKomu>(); 
   34        /** Hlavička Reply-to */ 
   35        private InternetAddress odpovedetKomu; 
  3336 
  34     public void setPredmet(String predmet) { 
  35         this.predmet = predmet; 
  36     } 
   37        public String getPredmet() { 
   38                return predmet; 
   39        } 
  3740 
  38     public InternetAddress getOdesilatel() { 
  39         return odesilatel; 
  40     } 
   41        public void setPredmet(String predmet) { 
   42                this.predmet = predmet; 
   43        } 
  4144 
  42     public void setOdesilatel(InternetAddress odesilatel) { 
  43         this.odesilatel = odesilatel; 
  44     } 
   45        public InternetAddress getOdesilatel() { 
   46                return odesilatel; 
   47        } 
  4548 
  46     public String getText() { 
  47         return text; 
  48     } 
   49        public void setOdesilatel(InternetAddress odesilatel) { 
   50                this.odesilatel = odesilatel; 
   51        } 
  4952 
  50     public void setText(String text) { 
  51         this.text = text; 
  52     } 
   53        public String getText() { 
   54                return text; 
   55        } 
  5356 
  54     public ArrayList<InternetAddressKomu> getPrijemci() { 
  55         return prijemci; 
  56     } 
   57        public void setText(String text) { 
   58                this.text = text; 
   59        } 
  5760 
  58     /**  
  59      * @param prijemci pokud je null, nastaví prázdná kolekce. 
  60      */ 
  61     public void setPrijemci(ArrayList<InternetAddressKomu> prijemci) { 
  62         this.prijemci = new ArrayList<InternetAddressKomu>(); 
  63         pridejPrijemce(prijemci); 
  64     } 
   61        public ArrayList<InternetAddressKomu> getPrijemci() { 
   62                return prijemci; 
   63        } 
  6564 
  66     public void pridejPrijemce(Collection<InternetAddressKomu> prijemci) { 
  67         if (prijemci == null) { 
  68             log.log(Level.FINER, "Prázdná množina příjemců – nic nepřidáme"); 
  69         } else { 
  70             this.prijemci.addAll(prijemci); 
  71         } 
  72     } 
   65        /** 
   66         * @param prijemci pokud je null, nastaví prázdná kolekce. 
   67         */ 
   68        public void setPrijemci(ArrayList<InternetAddressKomu> prijemci) { 
   69                this.prijemci = new ArrayList<InternetAddressKomu>(); 
   70                pridejPrijemce(prijemci); 
   71        } 
  7372 
  74     /** 
  75      * Pokud má zpráva více přijemců, než je limit povolený SMTP serverem, 
  76      * rozdělí se zpráva na více dílčích zpráv. 
  77      * @param limit maximální počet příjemců jedné zprávy (omezení SMTP serveru) 
  78      */ 
  79     public Collection<HromadnaZprava> getDilciZpravy(int limit) { 
  80         Collection<HromadnaZprava> zpravy = new ArrayList<HromadnaZprava>(); 
   73        public void pridejPrijemce(Collection<InternetAddressKomu> prijemci) { 
   74                if (prijemci == null) { 
   75                        log.log(Level.FINER, "Prázdná množina příjemců – nic nepřidáme"); 
   76                } else { 
   77                        this.prijemci.addAll(prijemci); 
   78                } 
   79        } 
  8180 
  82         if (limit < getPrijemci().size()) { 
  83             /** Zprávu je potřeba rozdělit */ 
  84             try { 
  85                 HromadnaZprava dilciZprava = (HromadnaZprava) clone(); 
  86                 dilciZprava.setPrijemci(null); 
   81        /** 
   82         * Pokud má zpráva více přijemců, než je limit povolený SMTP serverem, 
   83         * rozdělí se zpráva na více dílčích zpráv. 
   84         * 
   85         * @param limit maximální počet příjemců jedné zprávy (omezení SMTP serveru) 
   86         */ 
   87        public Collection<HromadnaZprava> getDilciZpravy(int limit) { 
   88                Collection<HromadnaZprava> zpravy = new ArrayList<HromadnaZprava>(); 
  8789 
  88                 ArrayList<InternetAddressKomu> vsichniPrijemci = getPrijemci(); 
  89                 for (InternetAddressKomu prijemce : vsichniPrijemci) { 
  90                     dilciZprava.getPrijemci().add(prijemce); 
   90                if (limit < getPrijemci().size()) { 
   91                        /** Zprávu je potřeba rozdělit */ 
   92                        try { 
   93                                HromadnaZprava dilciZprava = (HromadnaZprava) clone(); 
   94                                dilciZprava.setPrijemci(null); 
  9195 
  92                     if (dilciZprava.getPrijemci().size() == limit) { 
  93                         zpravy.add(dilciZprava); 
  94                         dilciZprava = (HromadnaZprava) clone(); 
  95                         dilciZprava.setPrijemci(null); 
  96                     } 
  97                 } 
   96                                ArrayList<InternetAddressKomu> vsichniPrijemci = getPrijemci(); 
   97                                for (InternetAddressKomu prijemce : vsichniPrijemci) { 
   98                                        dilciZprava.getPrijemci().add(prijemce); 
  9899 
  99                 if (dilciZprava.getPrijemci().size() > 0) { 
  100                     /** 
  101                      * Počet příjemců není násobkem limitu, 
  102                      * takže nakonci ještě někteří zbyli. 
  103                      * Z nich budou příjemci pro poslední dílčí zprávu. 
  104                      */ 
  105                     zpravy.add(dilciZprava); 
  106                 } 
   100                                        if (dilciZprava.getPrijemci().size() == limit) { 
   101                                                zpravy.add(dilciZprava); 
   102                                                dilciZprava = (HromadnaZprava) clone(); 
   103                                                dilciZprava.setPrijemci(null); 
   104                                        } 
   105                                } 
   106 
   107                                if (dilciZprava.getPrijemci().size() > 0) { 
   108                                        /** 
   109                                         * Počet příjemců není násobkem limitu, 
   110                                         * takže nakonci ještě někteří zbyli. 
   111                                         * Z nich budou příjemci pro poslední dílčí zprávu. 
   112                                         */ 
   113                                        zpravy.add(dilciZprava); 
   114                                } 
  107115 
  108116 
  109             } catch (CloneNotSupportedException ex) { 
  110                 /** Tohle by nikdy nemělo nastat */ 
  111                 log.log(Level.SEVERE, "Hromandou zprávu se nepodařilo naklonovat - divné.", ex); 
  112                 zpravy.add(this); 
  113             } 
  114         } else { 
  115             /** Zprávu má málo příjemců - můžeme ji odeslat najednou */ 
  116             zpravy.add(this); 
  117         } 
   117                        } catch (CloneNotSupportedException ex) { 
   118                                /** Tohle by nikdy nemělo nastat */ 
   119                                log.log(Level.SEVERE, "Hromandou zprávu se nepodařilo naklonovat - divné.", ex); 
   120                                zpravy.add(this); 
   121                        } 
   122                } else { 
   123                        /** Zprávu má málo příjemců - můžeme ji odeslat najednou */ 
   124                        zpravy.add(this); 
   125                } 
  118126 
  119         return zpravy; 
  120     } 
   127                return zpravy; 
   128        } 
  121129 
  122     public boolean isFormatHTML() { 
  123         return formatHTML; 
  124     } 
   130        public FORMÁT getFormát() { 
   131                return formát; 
   132        } 
  125133 
  126     public void setFormatHTML(boolean formatHTML) { 
  127         this.formatHTML = formatHTML; 
  128     } 
   134        public void setFormatHTML(FORMÁT formát) { 
   135                this.formát = formát; 
   136        } 
  129137 
  130     public InternetAddress getOdpovedetKomu() { 
  131         return odpovedetKomu; 
  132     } 
   138        public InternetAddress getOdpovedetKomu() { 
   139                return odpovedetKomu; 
   140        } 
  133141 
  134     /** Pokud je null, hlavička Reply-to se v e-mailu vůbec nenastaví. */ 
  135     public void setOdpovedetKomu(InternetAddress odpovedetKomu) { 
  136         this.odpovedetKomu = odpovedetKomu; 
  137     } 
   142        /** Pokud je null, hlavička Reply-to se v e-mailu vůbec nenastaví. */ 
   143        public void setOdpovedetKomu(InternetAddress odpovedetKomu) { 
   144                this.odpovedetKomu = odpovedetKomu; 
   145        } 
  138146} 
 • java/Postak/src/cz/frantovo/postak/Postak.java

  r11 r17  
  22 
  33import java.io.File; 
   4import java.io.StringReader; 
   5import java.io.StringWriter; 
  46import java.util.ArrayList; 
  57import java.util.Collection; 
   
  1416import javax.mail.Session; 
  1517import javax.mail.Transport; 
   18import javax.mail.internet.MimeBodyPart; 
  1619import javax.mail.internet.MimeMessage; 
   20import javax.mail.internet.MimeMultipart; 
   21import javax.xml.transform.Transformer; 
   22import javax.xml.transform.TransformerFactory; 
   23import javax.xml.transform.stream.StreamResult; 
   24import javax.xml.transform.stream.StreamSource; 
  1725 
  1826/** 
  1927 * Odešle hromadnou zprávu pomocí SMTP. 
  20  *  
   28 * 
  2129 * @author fiki 
  2230 */ 
  23 public class Postak {    
  24      
  25     private static final Logger log = Logger.getLogger(Postak.class.getName()); 
  26     /** Regulární výraz pro správnou e-mailovou adresu */ 
  27     private static String REGULARNI_EMAIL = "^[_a-zA-Z0-9\\.\\-]+@[_a-zA-Z0-9\\.\\-]+\\.[a-zA-Z]{2,4}$"; 
  28      
  29     private Nastaveni nastaveni; 
  30  
  31     public Postak(Nastaveni nastaveni) { 
  32         this.nastaveni = nastaveni; 
  33     } 
  34  
  35     public void setNastaveni(Nastaveni nastaveni) { 
  36         this.nastaveni = nastaveni; 
  37     } 
  38  
  39     /**  
  40      * Nízkoúrovňová odesílací metoda, která už nekontroluje limit příjemců. 
  41      * Pokud se nevejdou do limitu SMTP serveru, vyhazuje výjimku. 
  42      *  
  43      * TODO: lepší to bude nestaické - nastavení si vyžádat v konstruktoru 
  44      */ 
  45     private void odesliSMTP(HromadnaZprava zprava) throws MessagingException { 
  46  
  47         if (zkontrolujZpravu(zprava) && zkontrolujNastaveni(nastaveni)) { 
  48  
  49             /** Inicializace SMTP */ 
  50             Properties smtpVlastnosti = System.getProperties(); 
  51             smtpVlastnosti.put("mail.smtp.host", nastaveni.getPostovniServer()); 
  52             smtpVlastnosti.put("mail.smtp.port", String.valueOf(nastaveni.getPostovniPort())); 
  53  
  54             if (nastaveni.getPostovniPort() == 465) { 
  55                 if (new File(nastaveni.getCestaKCertifikatum()).exists()) { 
  56                     System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", nastaveni.getCestaKCertifikatum()); 
  57                     log.log(Level.INFO, "Používám vlastní důvěryhodné certifikáty: {0}", nastaveni.getCestaKCertifikatum()); 
  58                 } 
  59                 /** TODO: neřídit se číslem portu, ale přidat příznak pro šifrování */ 
  60                 smtpVlastnosti.put("mail.smtp.starttls.enable", "true"); 
  61                 smtpVlastnosti.put("mail.smtp.socketFactory.class", "javax.net.ssl.SSLSocketFactory"); 
  62                 smtpVlastnosti.put("mail.smtp.socketFactory.port", String.valueOf(nastaveni.getPostovniPort())); 
  63                 smtpVlastnosti.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false"); 
  64             /** 
  65              * NAHRÁNÍ CERTIFIKÁTU: 
  66              * 1) stáhneme si certifikát (---BEGIN CERTIFICATE---) a uložíme do vse_ca.cer              
  67              * 2) keytool -importcert -file vse_ca.cer -keystore DuveryhodneCertifikaty.keystore -storepass "changeit" 
  68              * Pokud daný soubor existuje, program ho používá, pokud ne, používá certifikáty uložené v systému (Javovské). 
  69              */ 
  70             } 
  71  
  72             PostakuvHeslovnik heslovnik = new PostakuvHeslovnik(); 
  73             if (nastaveni.getPostovniJmeno() != null && nastaveni.getPostovniJmeno().length() > 0) { 
  74                 heslovnik.setJmenoHeslo(nastaveni.getPostovniJmeno(), nastaveni.getPostovniHeslo()); 
  75                 smtpVlastnosti.put("mail.smtp.auth", "true"); 
  76                 log.log(Level.FINEST, "Používám pro SMTP jméno a heslo"); 
  77             } 
  78  
  79             Session smtpRelace = Session.getInstance(smtpVlastnosti, heslovnik); 
  80  
  81             smtpRelace.setDebug(true); 
  82             smtpRelace.setDebugOut(System.out); 
  83  
  84             /** Sestavení zprávy */ 
  85             MimeMessage mimeZprava = new MimeMessage(smtpRelace); 
  86             mimeZprava.setFrom(zprava.getOdesilatel()); 
  87             if (zprava.getOdpovedetKomu() != null) { 
  88                 Address[] odpovedetKomu = {zprava.getOdpovedetKomu()}; 
  89                 mimeZprava.setReplyTo(odpovedetKomu); 
  90             } 
  91             naplnPrijemce(mimeZprava, zprava); 
  92             mimeZprava.setSubject(zprava.getPredmet()); 
  93             mimeZprava.setHeader("User-Agent", "https://frantovo.cz/projekty/SuperPostak/"); 
  94             mimeZprava.setHeader("Precedence", "bulk"); 
  95             if (zprava.isFormatHTML()) { 
  96                 mimeZprava.setText(zprava.getText(), "UTF-8", "html"); 
  97             } else { 
  98                 mimeZprava.setText(zprava.getText(), "UTF-8"); 
  99             } 
  100  
  101             /** Vlastní odeslání */ 
  102             Transport.send(mimeZprava); 
  103  
  104         } else { 
  105             MessagingException e = new MessagingException("Zpráva nebo nastavení jsou nevyhovující"); 
  106             log.log(Level.SEVERE, null, e); 
  107             throw e; 
  108         } 
  109  
  110     } 
  111  
  112     /** 
  113      * Nastaví zprávě (MimeMessage) všechny příjemce, které najde ve zprávě a nastavení. 
  114      * Respektuje typy příjemců: komu, kopie, skrytá kopie.     
  115      */ 
  116     private static void naplnPrijemce(MimeMessage mimeZprava, HromadnaZprava zprava) throws MessagingException { 
  117         /**  
  118          * Příjemci se budou definovat pouze ve zprávě. 
  119          * Z nastavení se brát nebudou (výchozí příjemci už ve zprávě budou). 
  120          */ 
  121         ArrayList<InternetAddressKomu> prijemci = zprava.getPrijemci(); 
  122         for (InternetAddressKomu komu : prijemci) { 
  123             if (zkontrolujAdresu(komu)) { 
  124                 mimeZprava.addRecipient(komu.getTyp(), komu); 
  125             } 
  126         } 
  127     } 
  128  
  129     /** Vypíše do logu seznam příjemců */ 
  130     public static void vypisPrijemce(Collection<InternetAddressKomu> prijemci) { 
  131         for (InternetAddressKomu p : prijemci) { 
  132             log.log(Level.INFO, p.toString()); 
  133         } 
  134     } 
  135  
  136     /** Veřejná odesílací metoda. 
  137      * Postará se o rozdělení zpráv na dílčí (které se vejdou do limitu příjemců) 
  138      */ 
  139     public void odesli(HromadnaZprava zprava) throws MessagingException { 
  140         Collection<HromadnaZprava> zpravy = zprava.getDilciZpravy(nastaveni.getLimitZprav()); 
  141  
  142         for (HromadnaZprava dilciZprava : zpravy) { 
  143             odesliSMTP(dilciZprava); 
  144         } 
  145     } 
  146  
  147     private static boolean zkontrolujAdresu(InternetAddressKomu a) { 
  148         if (a.getTyp() == null) { 
  149             log.log(Level.WARNING, "Neplatná adresa (typ): {0}", a.getAddress()); 
  150             return false; 
  151         } 
  152  
  153         if (a.getAddress() == null || a.getAddress().length() < 1) { 
  154             log.log(Level.WARNING, "Neplatná adresa (address): {0}", a.getPersonal()); 
  155             return false; 
  156         } 
  157  
  158         if (!zkontrolujAdresu(a.getAddress())) { 
  159             log.log(Level.WARNING, "Adresa nevyhovuje regulárnímu výrazu: {0}", a.getAddress()); 
  160             return false; 
  161         } 
  162  
  163         return true; 
  164     } 
  165  
  166     /** Zkontroluje e-mailovou adresu pomocí regulárního výrazu. */ 
  167     public static boolean zkontrolujAdresu(String adresa) { 
  168         return adresa != null && Pattern.matches(REGULARNI_EMAIL, adresa); 
  169     } 
  170  
  171     /** @return  Vrací true, pokud je zpráva v pořádku */ 
  172     private static boolean zkontrolujZpravu(HromadnaZprava z) { 
  173  
  174         if (z.getPrijemci() == null) { 
  175             log.log(Level.WARNING, "getPrijemci() == null"); 
  176             return false; 
  177         } 
  178  
  179         if (z.getPrijemci().size() < 1) { 
  180             log.log(Level.WARNING, "getPrijemci().size() < 1"); 
  181             return false; 
  182         } 
  183  
  184         if (z.getOdesilatel() == null) { 
  185             log.log(Level.WARNING, "getOdesilatel() == null"); 
  186             return false; 
  187         } 
  188  
  189         if (z.getPredmet() == null) { 
  190             log.log(Level.WARNING, "getPredmet() == null"); 
  191             return false; 
  192         } 
  193  
  194         return true; 
  195     } 
  196  
  197     private static boolean zkontrolujNastaveni(Nastaveni n) { 
  198  
  199         if (n.getPostovniServer() == null || n.getPostovniServer().length() < 1) { 
  200             return false; 
  201         } 
  202  
  203         return true; 
  204     } 
  205  
  206     /** Slouží k uložení jména a hesla pro SMTP */ 
  207     private static class PostakuvHeslovnik extends Authenticator { 
  208  
  209         private String jmeno = "user"; 
  210         private char[] heslo = "luser".toCharArray(); 
  211  
  212         @Override 
  213         public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { 
  214             return new PasswordAuthentication(jmeno, String.valueOf(heslo)); 
  215         } 
  216  
  217         public void setJmenoHeslo(String jmeno, char[] heslo) { 
  218             this.jmeno = jmeno; 
  219             this.heslo = heslo; 
  220         } 
  221     } 
   31public class Postak { 
   32 
   33        private static final String KÓDOVÁNÍ = "UTF-8"; 
   34        private static final Logger log = Logger.getLogger(Postak.class.getName()); 
   35        /** Regulární výraz pro správnou e-mailovou adresu */ 
   36        private static String REGULARNI_EMAIL = "^[_a-zA-Z0-9\\.\\-]+@[_a-zA-Z0-9\\.\\-]+\\.[a-zA-Z]{2,4}$"; 
   37        private Nastaveni nastaveni; 
   38        private TransformerFactory transformerFactory; 
   39 
   40        public Postak(Nastaveni nastaveni) { 
   41                this.nastaveni = nastaveni; 
   42                transformerFactory = TransformerFactory.newInstance(); 
   43        } 
   44 
   45        public void setNastaveni(Nastaveni nastaveni) { 
   46                this.nastaveni = nastaveni; 
   47        } 
   48 
   49        /** 
   50         * Nízkoúrovňová odesílací metoda, která už nekontroluje limit příjemců. 
   51         * Pokud se nevejdou do limitu SMTP serveru, vyhazuje výjimku. 
   52         * 
   53         * TODO: lepší to bude nestaické - nastavení si vyžádat v konstruktoru 
   54         */ 
   55        private void odesliSMTP(HromadnaZprava zprava) throws MessagingException { 
   56 
   57                if (zkontrolujZpravu(zprava) && zkontrolujNastaveni(nastaveni)) { 
   58 
   59                        /** Inicializace SMTP */ 
   60                        Properties smtpVlastnosti = System.getProperties(); 
   61                        smtpVlastnosti.put("mail.smtp.host", nastaveni.getPostovniServer()); 
   62                        smtpVlastnosti.put("mail.smtp.port", String.valueOf(nastaveni.getPostovniPort())); 
   63 
   64                        if (nastaveni.getPostovniPort() == 465) { 
   65                                if (new File(nastaveni.getCestaKCertifikatum()).exists()) { 
   66                                        System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", nastaveni.getCestaKCertifikatum()); 
   67                                        log.log(Level.INFO, "Používám vlastní důvěryhodné certifikáty: {0}", nastaveni.getCestaKCertifikatum()); 
   68                                } 
   69                                /** TODO: neřídit se číslem portu, ale přidat příznak pro šifrování */ 
   70                                smtpVlastnosti.put("mail.smtp.starttls.enable", "true"); 
   71                                smtpVlastnosti.put("mail.smtp.socketFactory.class", "javax.net.ssl.SSLSocketFactory"); 
   72                                smtpVlastnosti.put("mail.smtp.socketFactory.port", String.valueOf(nastaveni.getPostovniPort())); 
   73                                smtpVlastnosti.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false"); 
   74                                /** 
   75                                 * NAHRÁNÍ CERTIFIKÁTU: 
   76                                 * 1) stáhneme si certifikát (---BEGIN CERTIFICATE---) a uložíme do vse_ca.cer 
   77                                 * 2) keytool -importcert -file vse_ca.cer -keystore DuveryhodneCertifikaty.keystore 
   78                                 * -storepass "changeit" 
   79                                 * Pokud daný soubor existuje, program ho používá, pokud ne, používá certifikáty 
   80                                 * uložené v systému (Javovské). 
   81                                 */ 
   82                        } 
   83 
   84                        PostakuvHeslovnik heslovnik = new PostakuvHeslovnik(); 
   85                        if (nastaveni.getPostovniJmeno() != null && nastaveni.getPostovniJmeno().length() > 0) { 
   86                                heslovnik.setJmenoHeslo(nastaveni.getPostovniJmeno(), nastaveni.getPostovniHeslo()); 
   87                                smtpVlastnosti.put("mail.smtp.auth", "true"); 
   88                                log.log(Level.FINEST, "Používám pro SMTP jméno a heslo"); 
   89                        } 
   90 
   91                        Session smtpRelace = Session.getInstance(smtpVlastnosti, heslovnik); 
   92 
   93                        smtpRelace.setDebug(true); 
   94                        smtpRelace.setDebugOut(System.out); 
   95 
   96                        /** Sestavení zprávy */ 
   97                        MimeMessage mimeZprava = new MimeMessage(smtpRelace); 
   98                        mimeZprava.setFrom(zprava.getOdesilatel()); 
   99                        if (zprava.getOdpovedetKomu() != null) { 
   100                                Address[] odpovedetKomu = {zprava.getOdpovedetKomu()}; 
   101                                mimeZprava.setReplyTo(odpovedetKomu); 
   102                        } 
   103                        naplnPrijemce(mimeZprava, zprava); 
   104                        mimeZprava.setSubject(zprava.getPredmet()); 
   105                        mimeZprava.setHeader("User-Agent", "https://frantovo.cz/projekty/SuperPostak/"); 
   106                        mimeZprava.setHeader("Precedence", "bulk"); 
   107 
   108                        switch (zprava.getFormát()) { 
   109                                case PROSTÝ_TEXT: 
   110                                        mimeZprava.setText(zprava.getText(), KÓDOVÁNÍ); 
   111                                        break; 
   112                                case XHTML: 
   113                                        mimeZprava.setText(zprava.getText(), KÓDOVÁNÍ, "html"); 
   114                                        break; 
   115                                case OBOJE: 
   116                                        MimeMultipart multipart = new MimeMultipart("alternative"); 
   117                                        mimeZprava.setContent(multipart); 
   118 
   119                                        MimeBodyPart textováČást = new MimeBodyPart(); 
   120                                        MimeBodyPart xhtmlČást = new MimeBodyPart(); 
   121 
   122                                        textováČást.setText(xhtmlNaProstýText(zprava.getText()), KÓDOVÁNÍ); 
   123                                        xhtmlČást.setContent(zprava.getText(), "text/html; charset=" + KÓDOVÁNÍ); 
   124 
   125                                        multipart.addBodyPart(textováČást); 
   126                                        multipart.addBodyPart(xhtmlČást); 
   127                                        break; 
   128                        } 
   129 
   130                        /** Vlastní odeslání */ 
   131                        Transport.send(mimeZprava); 
   132 
   133                } else { 
   134                        MessagingException e = new MessagingException("Zpráva nebo nastavení jsou nevyhovující"); 
   135                        log.log(Level.SEVERE, null, e); 
   136                        throw e; 
   137                } 
   138 
   139        } 
   140 
   141        private String xhtmlNaProstýText(String xhtml) throws MessagingException { 
   142                try { 
   143                        Transformer textTransformer = transformerFactory.newTransformer(new StreamSource(getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("cz/frantovo/postak/odchozíEmailText.xsl"))); 
   144 
   145                        StringReader input = new StringReader(xhtml); 
   146                        StringWriter output = new StringWriter(xhtml.length()); 
   147                        textTransformer.transform(new StreamSource(input), new StreamResult(output)); 
   148 
   149                        return output.toString(); 
   150                } catch (Exception e) { 
   151                        throw new MessagingException("Chyba při XSL transformaci zprávy na prostý text.", e); 
   152                } 
   153        } 
   154 
   155        /** 
   156         * Nastaví zprávě (MimeMessage) všechny příjemce, které najde ve zprávě a nastavení. 
   157         * Respektuje typy příjemců: komu, kopie, skrytá kopie. 
   158         */ 
   159        private static void naplnPrijemce(MimeMessage mimeZprava, HromadnaZprava zprava) throws MessagingException { 
   160                /** 
   161                 * Příjemci se budou definovat pouze ve zprávě. 
   162                 * Z nastavení se brát nebudou (výchozí příjemci už ve zprávě budou). 
   163                 */ 
   164                ArrayList<InternetAddressKomu> prijemci = zprava.getPrijemci(); 
   165                for (InternetAddressKomu komu : prijemci) { 
   166                        if (zkontrolujAdresu(komu)) { 
   167                                mimeZprava.addRecipient(komu.getTyp(), komu); 
   168                        } 
   169                } 
   170        } 
   171 
   172        /** Vypíše do logu seznam příjemců */ 
   173        public static void vypisPrijemce(Collection<InternetAddressKomu> prijemci) { 
   174                for (InternetAddressKomu p : prijemci) { 
   175                        log.log(Level.INFO, p.toString()); 
   176                } 
   177        } 
   178 
   179        /** Veřejná odesílací metoda. 
   180         * Postará se o rozdělení zpráv na dílčí (které se vejdou do limitu příjemců) 
   181         */ 
   182        public void odesli(HromadnaZprava zprava) throws MessagingException { 
   183                Collection<HromadnaZprava> zpravy = zprava.getDilciZpravy(nastaveni.getLimitZprav()); 
   184 
   185                for (HromadnaZprava dilciZprava : zpravy) { 
   186                        odesliSMTP(dilciZprava); 
   187                } 
   188        } 
   189 
   190        private static boolean zkontrolujAdresu(InternetAddressKomu a) { 
   191                if (a.getTyp() == null) { 
   192                        log.log(Level.WARNING, "Neplatná adresa (typ): {0}", a.getAddress()); 
   193                        return false; 
   194                } 
   195 
   196                if (a.getAddress() == null || a.getAddress().length() < 1) { 
   197                        log.log(Level.WARNING, "Neplatná adresa (address): {0}", a.getPersonal()); 
   198                        return false; 
   199                } 
   200 
   201                if (!zkontrolujAdresu(a.getAddress())) { 
   202                        log.log(Level.WARNING, "Adresa nevyhovuje regulárnímu výrazu: {0}", a.getAddress()); 
   203                        return false; 
   204                } 
   205 
   206                return true; 
   207        } 
   208 
   209        /** Zkontroluje e-mailovou adresu pomocí regulárního výrazu. */ 
   210        public static boolean zkontrolujAdresu(String adresa) { 
   211                return adresa != null && Pattern.matches(REGULARNI_EMAIL, adresa); 
   212        } 
   213 
   214        /** @return Vrací true, pokud je zpráva v pořádku */ 
   215        private static boolean zkontrolujZpravu(HromadnaZprava z) { 
   216 
   217                if (z.getPrijemci() == null) { 
   218                        log.log(Level.WARNING, "getPrijemci() == null"); 
   219                        return false; 
   220                } 
   221 
   222                if (z.getPrijemci().size() < 1) { 
   223                        log.log(Level.WARNING, "getPrijemci().size() < 1"); 
   224                        return false; 
   225                } 
   226 
   227                if (z.getOdesilatel() == null) { 
   228                        log.log(Level.WARNING, "getOdesilatel() == null"); 
   229                        return false; 
   230                } 
   231 
   232                if (z.getPredmet() == null) { 
   233                        log.log(Level.WARNING, "getPredmet() == null"); 
   234                        return false; 
   235                } 
   236 
   237                return true; 
   238        } 
   239 
   240        private static boolean zkontrolujNastaveni(Nastaveni n) { 
   241 
   242                if (n.getPostovniServer() == null || n.getPostovniServer().length() < 1) { 
   243                        return false; 
   244                } 
   245 
   246                return true; 
   247        } 
   248 
   249        /** Slouží k uložení jména a hesla pro SMTP */ 
   250        private static class PostakuvHeslovnik extends Authenticator { 
   251 
   252                private String jmeno = "user"; 
   253                private char[] heslo = "luser".toCharArray(); 
   254 
   255                @Override 
   256                public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { 
   257                        return new PasswordAuthentication(jmeno, String.valueOf(heslo)); 
   258                } 
   259 
   260                public void setJmenoHeslo(String jmeno, char[] heslo) { 
   261                        this.jmeno = jmeno; 
   262                        this.heslo = heslo; 
   263                } 
   264        } 
  222265} 
 • java/SuperPostak/src/cz/frantovo/superPostak/SuperPostak.form

  r14 r17  
  511511              <Group type="102" alignment="1" attributes="0"> 
  512512                  <EmptySpace max="-2" attributes="0"/> 
  513                   <Group type="103" groupAlignment="1" attributes="0"> 
  514                       <Component id="jScrollPane1" alignment="0" pref="438" max="32767" attributes="0"/> 
   513                  <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0"> 
   514                      <Component id="jScrollPane1" alignment="0" pref="461" max="32767" attributes="0"/> 
  515515                      <Group type="102" alignment="1" attributes="0"> 
  516516                          <Group type="103" groupAlignment="1" attributes="0"> 
   
  528528                          </Group> 
  529529                          <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0"> 
  530                               <Component id="vstupJmenoOdesilatele" alignment="0" pref="328" max="32767" attributes="0"/> 
  531                               <Component id="vstupAdresaOdesilatele" alignment="0" pref="328" max="32767" attributes="0"/> 
  532                               <Component id="vstupPredmet" alignment="0" pref="328" max="32767" attributes="0"/> 
   530                              <Component id="vstupJmenoOdesilatele" alignment="0" max="32767" attributes="0"/> 
   531                              <Component id="vstupAdresaOdesilatele" alignment="0" max="32767" attributes="0"/> 
   532                              <Component id="vstupPredmet" alignment="0" max="32767" attributes="0"/> 
  533533                          </Group> 
  534534                      </Group> 
  535535                      <Group type="102" alignment="0" attributes="0"> 
  536536                          <Component id="jLabel15" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
  537                           <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/> 
  538                           <Component id="vstupFormatHTML" pref="81" max="32767" attributes="0"/> 
  539                           <EmptySpace min="-2" pref="247" max="-2" attributes="0"/> 
   537                          <EmptySpace max="-2" attributes="0"/> 
   538                          <Component id="formátProstý" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
   539                          <EmptySpace max="-2" attributes="0"/> 
   540                          <Component id="formátXHTML" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
   541                          <EmptySpace max="-2" attributes="0"/> 
   542                          <Component id="formátOboje" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
   543                          <EmptySpace min="0" pref="0" max="32767" attributes="0"/> 
  540544                      </Group> 
  541545                  </Group> 
   
  567571                  <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0"> 
  568572                      <Component id="jLabel15" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
  569                       <Component id="vstupFormatHTML" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
   573                      <Component id="formátProstý" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
   574                      <Component id="formátXHTML" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
   575                      <Component id="formátOboje" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/> 
  570576                  </Group> 
  571577                  <EmptySpace max="-2" attributes="0"/> 
   
  615621          <Properties> 
  616622            <Property name="text" type="java.lang.String" value="Form&#xe1;t zpr&#xe1;vy"/> 
  617           </Properties> 
  618         </Component> 
  619         <Component class="javax.swing.JCheckBox" name="vstupFormatHTML"> 
  620           <Properties> 
  621             <Property name="mnemonic" type="int" value="104"/> 
  622             <Property name="text" type="java.lang.String" value="HTML"/> 
  623             <Property name="toolTipText" type="java.lang.String" value="P&#x159;i neza&#x161;krtnut&#xed; se ode&#x161;le jako prost&#xfd; text"/> 
  624623          </Properties> 
  625624        </Component> 
   
  641640          <Events> 
  642641            <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="odpovedetKomuOdkazActionPerformed"/> 
   642          </Events> 
   643        </Component> 
   644        <Component class="javax.swing.JRadioButton" name="form&#xe1;tProst&#xfd;"> 
   645          <Properties> 
   646            <Property name="buttonGroup" type="javax.swing.ButtonGroup" editor="org.netbeans.modules.form.RADComponent$ButtonGroupPropertyEditor"> 
   647              <ComponentRef name="form&#xe1;tSkupina"/> 
   648            </Property> 
   649            <Property name="selected" type="boolean" value="true"/> 
   650            <Property name="text" type="java.lang.String" value="Prost&#xfd; text"/> 
   651          </Properties> 
   652        </Component> 
   653        <Component class="javax.swing.JRadioButton" name="form&#xe1;tXHTML"> 
   654          <Properties> 
   655            <Property name="buttonGroup" type="javax.swing.ButtonGroup" editor="org.netbeans.modules.form.RADComponent$ButtonGroupPropertyEditor"> 
   656              <ComponentRef name="form&#xe1;tSkupina"/> 
   657            </Property> 
   658            <Property name="text" type="java.lang.String" value="(X)HTML"/> 
   659          </Properties> 
   660          <Events> 
   661            <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="form&#xe1;tXHTMLActionPerformed"/> 
   662          </Events> 
   663        </Component> 
   664        <Component class="javax.swing.JRadioButton" name="form&#xe1;tOboje"> 
   665          <Properties> 
   666            <Property name="buttonGroup" type="javax.swing.ButtonGroup" editor="org.netbeans.modules.form.RADComponent$ButtonGroupPropertyEditor"> 
   667              <ComponentRef name="form&#xe1;tSkupina"/> 
   668            </Property> 
   669            <Property name="text" type="java.lang.String" value="Oboje"/> 
   670          </Properties> 
   671          <Events> 
   672            <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="form&#xe1;tObojeActionPerformed"/> 
  643673          </Events> 
  644674        </Component> 
   
  727757      </SubComponents> 
  728758    </Container> 
   759    <Component class="javax.swing.ButtonGroup" name="form&#xe1;tSkupina"> 
   760    </Component> 
  729761  </NonVisualComponents> 
  730762  <Properties> 
 • java/SuperPostak/src/cz/frantovo/superPostak/SuperPostak.java

  r15 r17  
  1010import java.awt.Dialog.ModalityType; 
  1111import java.awt.KeyboardFocusManager; 
   12import java.awt.event.ActionListener; 
   13import java.awt.event.ItemListener; 
  1214import java.beans.XMLDecoder; 
  1315import java.beans.XMLEncoder; 
   
  2931import javax.mail.MessagingException; 
  3032import javax.mail.internet.InternetAddress; 
  31 import javax.swing.JComponent; 
  32 import javax.swing.JDialog; 
  33 import javax.swing.JOptionPane; 
  34 import javax.swing.JTextArea; 
  35 import javax.swing.UIManager; 
  36 import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException; 
   33import javax.swing.*; 
   34import javax.swing.event.ChangeListener; 
  3735import org.jdesktop.swingx.JXErrorPane; 
  3836import org.jdesktop.swingx.JXTaskPaneContainer; 
   
  4139/** 
  4240 * 
  43  * @author  fiki 
   41 * @author fiki 
  4442 */ 
  4543public class SuperPostak extends javax.swing.JFrame { 
   
  5755        /** 
  5856         * Creates new form SuperPostak 
   57         * 
  5958         * @param ladit předvyplní testovací hodnoty - zprávu 
  6059         * @param exit při zavření okna ukončí program 
   
  351350        vstupZprava = new javax.swing.JTextArea(); 
  352351        jLabel15 = new javax.swing.JLabel(); 
  353         vstupFormatHTML = new javax.swing.JCheckBox(); 
  354352        odpovedetKomuOdkaz = new org.jdesktop.swingx.JXHyperlink(); 
   353        formátProstý = new javax.swing.JRadioButton(); 
   354        formátXHTML = new javax.swing.JRadioButton(); 
   355        formátOboje = new javax.swing.JRadioButton(); 
  355356        odpovedetKomuDialog = new javax.swing.JDialog(); 
  356357        jLabel18 = new javax.swing.JLabel(); 
   
  360361        odpovedetKomuAdresa = new javax.swing.JTextField(); 
  361362        odpovedetKomuHotovo = new javax.swing.JButton(); 
   363        formátSkupina = new javax.swing.ButtonGroup(); 
  362364        jXHeader1 = new org.jdesktop.swingx.JXHeader(); 
  363365        taskPanel = new org.jdesktop.swingx.JXTaskPaneContainer(); 
   
  701703        jLabel15.setText("Formát zprávy"); 
  702704 
  703         vstupFormatHTML.setMnemonic('h'); 
  704         vstupFormatHTML.setText("HTML"); 
  705         vstupFormatHTML.setToolTipText("Při nezaškrtnutí se odešle jako prostý text"); 
  706  
  707705        odpovedetKomuOdkaz.setForeground(javax.swing.UIManager.getDefaults().getColor("windowText")); 
  708706        odpovedetKomuOdkaz.setMnemonic('e'); 
   
  717715        }); 
  718716 
   717        formátSkupina.add(formátProstý); 
   718        formátProstý.setSelected(true); 
   719        formátProstý.setText("Prostý text"); 
   720 
   721        formátSkupina.add(formátXHTML); 
   722        formátXHTML.setText("(X)HTML"); 
   723        formátXHTML.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
   724            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
   725                formátXHTMLActionPerformed(evt); 
   726            } 
   727        }); 
   728 
   729        formátSkupina.add(formátOboje); 
   730        formátOboje.setText("Oboje"); 
   731        formátOboje.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
   732            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
   733                formátObojeActionPerformed(evt); 
   734            } 
   735        }); 
   736 
  719737        javax.swing.GroupLayout panelZpravaLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelZprava); 
  720738        panelZprava.setLayout(panelZpravaLayout); 
   
  723741            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, panelZpravaLayout.createSequentialGroup() 
  724742                .addContainerGap() 
  725                 .addGroup(panelZpravaLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 
  726                     .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 438, Short.MAX_VALUE) 
  727                     .addGroup(panelZpravaLayout.createSequentialGroup() 
   743                .addGroup(panelZpravaLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
   744                    .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 461, Short.MAX_VALUE) 
   745                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, panelZpravaLayout.createSequentialGroup() 
  728746                        .addGroup(panelZpravaLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 
  729747                            .addGroup(panelZpravaLayout.createSequentialGroup() 
   
  736754                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED))) 
  737755                        .addGroup(panelZpravaLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
  738                             .addComponent(vstupJmenoOdesilatele, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 328, Short.MAX_VALUE) 
  739                             .addComponent(vstupAdresaOdesilatele, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 328, Short.MAX_VALUE) 
  740                             .addComponent(vstupPredmet, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 328, Short.MAX_VALUE))) 
  741                     .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, panelZpravaLayout.createSequentialGroup() 
   756                            .addComponent(vstupJmenoOdesilatele) 
   757                            .addComponent(vstupAdresaOdesilatele) 
   758                            .addComponent(vstupPredmet))) 
   759                    .addGroup(panelZpravaLayout.createSequentialGroup() 
  742760                        .addComponent(jLabel15) 
  743                         .addGap(33, 33, 33) 
  744                         .addComponent(vstupFormatHTML, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 81, Short.MAX_VALUE) 
  745                         .addGap(247, 247, 247))) 
   761                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
   762                        .addComponent(formátProstý) 
   763                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
   764                        .addComponent(formátXHTML) 
   765                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
   766                        .addComponent(formátOboje) 
   767                        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))) 
  746768                .addContainerGap()) 
  747769        ); 
   
  766788                .addGroup(panelZpravaLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 
  767789                    .addComponent(jLabel15) 
  768                     .addComponent(vstupFormatHTML)) 
   790                    .addComponent(formátProstý) 
   791                    .addComponent(formátXHTML) 
   792                    .addComponent(formátOboje)) 
  769793                .addContainerGap()) 
  770794        ); 
   
  817841                    .addComponent(odpovedetKomuAdresa, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
  818842                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
  819                 .addComponent(jLabel17) 
   843                .addComponent(jLabel17, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
  820844                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
  821845                .addComponent(odpovedetKomuHotovo) 
   
  967991                zprava.setPredmet(vstupPredmet.getText()); 
  968992                zprava.setText(vstupZprava.getText()); 
  969                 zprava.setFormatHTML(vstupFormatHTML.isSelected()); 
   993 
   994                if (formátProstý.isSelected()) { 
   995                        zprava.setFormatHTML(HromadnaZprava.FORMÁT.PROSTÝ_TEXT); 
   996                } else if (formátXHTML.isSelected()) { 
   997                        zprava.setFormatHTML(HromadnaZprava.FORMÁT.XHTML); 
   998                } else if (formátOboje.isSelected()) { 
   999                        zprava.setFormatHTML(HromadnaZprava.FORMÁT.OBOJE); 
   1000                } else { 
   1001                        log.severe("Není zvolen formát zprávy → nastavuji: prostý text."); 
   1002                        zprava.setFormatHTML(HromadnaZprava.FORMÁT.PROSTÝ_TEXT); 
   1003                } 
  9701004 
  9711005                if (Postak.zkontrolujAdresu(odpovedetKomuAdresa.getText())) { 
   
  11031137}//GEN-LAST:event_odpovedetKomuHotovoActionPerformed 
  11041138 
   1139        private void formátXHTMLActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_formátXHTMLActionPerformed 
   1140                nastavVýchozíXHTML(); 
   1141        }//GEN-LAST:event_formátXHTMLActionPerformed 
   1142 
   1143        private void formátObojeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_formátObojeActionPerformed 
   1144                nastavVýchozíXHTML(); 
   1145        }//GEN-LAST:event_formátObojeActionPerformed 
   1146 
   1147        /** 
   1148         * Pokud ještě není vyplněn žádný text, vložíme šablonu. 
   1149         */ 
   1150        private void nastavVýchozíXHTML() { 
   1151                if (vstupZprava.getText().isEmpty()) { 
   1152                        vstupZprava.setText("<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n" 
   1153                                        + "<body>\n\n" 
   1154                                        + "<p></p>\n" 
   1155                                        + "<div class=\"patička\"></div>\n\n" 
   1156                                        + "</body>\n" 
   1157                                        + "</html>"); 
   1158                } 
   1159        } 
   1160 
  11051161        /** Provede uživatelem zadaný SQL dotaz a vrátí získané příjemce */ 
  11061162        private Collection<InternetAddressKomu> getPrijemciSQL() throws SQLException, UnsupportedEncodingException { 
   
  11841240        } 
  11851241    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 
   1242    private javax.swing.JRadioButton formátOboje; 
   1243    private javax.swing.JRadioButton formátProstý; 
   1244    private javax.swing.ButtonGroup formátSkupina; 
   1245    private javax.swing.JRadioButton formátXHTML; 
  11861246    private javax.swing.JLabel jLabel1; 
  11871247    private javax.swing.JLabel jLabel10; 
   
  12401300    private javax.swing.JTextField vstupDBjmeno; 
  12411301    private javax.swing.JTextField vstupDatabaze; 
  1242     private javax.swing.JCheckBox vstupFormatHTML; 
  12431302    private javax.swing.JTextField vstupJmenoOdesilatele; 
  12441303    private javax.swing.JTextField vstupPredmet;