Changes between Version 6 and Version 7 of xmlns/makro

Show
Ignore:
Timestamp:
01/09/12 16:51:03 (8 years ago)
Author:
fiki
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • xmlns/makro

  v6 v7  
  1 = Makro = 
   1= Makro – xmlns = 
  22 
  3 Na stránkách můžeme používat tzv. makra – jsou to zvláštní značky, na základě nichž vloží generátor do výsledné stránky nějaký (složitější) objekt. 
  4 Slouží k usnadnění zápisu a ušetření práce. 
   3Toto je XML jmenný prostor pro makra. 
  54 
  6 Např. pomocí makra: 
  7 {{{ 
  8 #!xml 
  9 <m:a href="Linux" typ="wiki">Linux</m:a> 
  10 }}} 
  11  
  12 vložíme odkaz na stránku o Linuxu na Wikipedii, aniž bychom museli zadávat celé URL. 
  13  
  14 == Dostupná makra ve výchozí instalaci == 
  15  
  16  - [wiki:makro/diagram Diagramy] – vkládání diagramů a schémat 
  17  - [wiki:makro/a Odkazy] – vkládání odkazů na jiné generované stránky (správné ošetření přípon a kódování) 
  18  - [wiki:makro/tabulka Tabulky] – vkládání jednoduchých tabulek 
  19  - [wiki:makro/vycpávka Vycpávkový text] – vkládá text Lorem Ipsum 
  20  - [wiki:makro/wiki Wiki syntaxe] – formátovaný text můžeme zapisovat i pomocí tzv. wiki syntaxe 
  21  - [wiki:makro/pre Zvýrazňování syntaxe] – vkládání ukázek zdrojových kódů 
  22  - [wiki:makro/měřák Měřák] – vzorové uživatelské makro 
   5Více o makrech se dočtete tady: [wiki:makro Makro].