Changes between Version 2 and Version 3 of xmlns/makro

Show
Ignore:
Timestamp:
05/01/11 01:14:18 (9 years ago)
Author:
fiki
Comment:

ukázka makra

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • xmlns/makro

  v2 v3  
  44 
  55Na přesné definici formátu se pracuje: #11 (do té doby je potřeba se řídit ukázkovými soubory a zdrojovým kódem). 
   6 
   7== Ukázka == 
   8 
   9Makro pro převod interních odkazů: 
   10 - doplnění správné přípony 
   11 - URL kódování znaků 
   12 
   13 
   14Definice makra: 
   15 
   16{{{ 
   17#!xml 
   18<xsl:template match="m:a"> 
   19        <a> 
   20                <xsl:copy-of select="@*"/> 
   21                <xsl:attribute name="href"> 
   22                        <xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/> 
   23                </xsl:attribute> 
   24                <xsl:apply-templates/> 
   25        </a> 
   26</xsl:template> 
   27}}} 
   28 
   29 
   30Do textu stránky vložíme např.: 
   31 
   32{{{ 
   33#!xml 
   34<m:a href="naše produkty" title="Klikni zde!">odkaz</m:a> 
   35}}} 
   36 
   37A ve vygenerovaném výstupu se objeví: 
   38 
   39{{{ 
   40#!xml 
   41<a href="na%C5%A1e%20produkty.xhtml" title="Klikni zde!">odkaz</a> 
   42}}}