Changeset 77:2f11f0ba6f13

Show
Ignore:
Timestamp:
01/08/12 17:09:50 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Zjednodušení šablony stránka.xsl (přesun šablon do stránka-společné.xsl) #8.

Location:
šablona
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/stránka-společné.xsl

  r71 r77  
  3636        <xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/> 
  3737        <xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/> 
  38  
   38         
  3939        <xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/> 
  4040         
  4141        <xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/> 
  4242         
  43          
  44         <!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: --> 
   43        <!--  
   44                Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace:  
   45        --> 
  4546        <xsl:template match="*"> 
  4647                <xsl:element name="{name()}"> 
   
  4849                        <xsl:apply-templates/> 
  4950                </xsl:element> 
  50     </xsl:template> 
   51        </xsl:template> 
  5152     
  52     <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče --> 
  53     <xsl:template name="varováníRetardace"> 
  54         <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů"> 
   53        <!--  
   54                Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče  
   55        --> 
   56        <xsl:template name="varováníRetardace"> 
   57                <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů"> 
  5558                        <xsl:comment> 
  5659                                Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů. 
   
  5861                                jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari). 
  5962                        </xsl:comment> 
  60         </xsl:if> 
  61     </xsl:template> 
   63                </xsl:if> 
   64        </xsl:template> 
   65         
   66        <!--  
   67                Odkazy na JavaScript a kaskádové styly  
   68        -->     
   69        <xsl:template match="k:web/k:js">        
   70                <script src="{text()}" type="text/javascript"> 
   71                        <xsl:call-template name="varováníRetardace"/> 
   72                </script> 
   73        </xsl:template> 
   74        <xsl:template match="k:web/k:css"> 
   75                <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" /> 
   76        </xsl:template> 
   77     
   78    <!-- 
   79        Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek) 
   80        Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka' 
   81    --> 
   82        <xsl:template name="vložNabídku"> 
   83                <ul id="nabídka"> 
   84                        <xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]"> 
   85                                <xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/> 
   86                                <xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/> 
   87                                <li> 
   88                                        <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/> 
   89                                        <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/> 
   90                                        <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a> 
   91                                </li> 
   92                        </xsl:for-each> 
   93                </ul> 
   94        </xsl:template> 
   95         
   96        <!-- 
   97                Vloží záhlaví (společné pro všechny stránky) 
   98                Pro potřeby CSS stylování má @id='záhlaví' 
   99        --> 
   100        <xsl:template name="vložZáhlaví"> 
   101                <div id="záhlaví"> 
   102                        <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/> 
   103                </div> 
   104        </xsl:template> 
   105         
   106        <!-- 
   107                Vloží zápatí (společné pro všechny stránky) 
   108                Pro potřeby CSS stylování má @id='zápatí' 
   109        --> 
   110        <xsl:template name="vložZápatí"> 
   111                <div id="zápatí"> 
   112                        <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/> 
   113                </div> 
   114        </xsl:template> 
  62115 
  63     <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->     
  64     <xsl:template match="k:web/k:js">            
  65         <script src="{text()}" type="text/javascript"> 
  66                 <xsl:call-template name="varováníRetardace"/> 
  67         </script> 
  68     </xsl:template> 
  69     <xsl:template match="k:web/k:css"> 
  70         <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" /> 
  71     </xsl:template> 
  72      
   116    <!-- 
   117        Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje 
   118    --> 
  73119    <xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string"> 
  74120                <xsl:param name="cesta"/> 
 • šablona/stránka.xsl

  r61 r77  
  5555                        <body> 
  5656                                <div id="tělo"> 
  57                                         <div id="záhlaví"> 
  58                                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/> 
  59                                         </div> 
   57                                        <xsl:call-template name="vložZáhlaví"/> 
  6058                                        <div id="vnitřek"> 
  6159                                                <h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1> 
  62                                                 <ul id="nabídka"> 
  63                                                         <xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]"> 
  64                                                                 <xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/> 
  65                                                                 <xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/> 
  66                                                                 <li> 
  67                                                                         <xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/> 
  68                                                                         <xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/> 
  69                                                                         <a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a> 
  70                                                                 </li> 
  71                                                         </xsl:for-each> 
  72                                                 </ul> 
   60                                                <xsl:call-template name="vložNabídku"/> 
  7361                                                <div id="text"> 
  7462                                                        <xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/> 
  7563                                                </div> 
  7664                                        </div> 
  77                                         <div id="zápatí"> 
  78                                                 <xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/> 
  79                                         </div> 
   65                                        <xsl:call-template name="vložZápatí"/> 
  8066                                </div> 
  8167                        </body>