Changeset 76:c7746d95283d

Show
Ignore:
Timestamp:
01/08/12 16:52:30 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8

Location:
šablona
Files:
4 added
6 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java

  r69 r76  
  1919 
  2020import java.io.File; 
  21 import java.io.IOException; 
  22 import java.io.PrintStream; 
  2321import java.util.Date; 
  2422import java.net.URI; 
  2523import java.net.URISyntaxException; 
  26 import java.net.URLDecoder; 
  27 import java.nio.charset.Charset; 
  28 import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.*; 
  2924 
  3025/** 
  31  * Knihovna funkcí volaných z XSLT. 
   26 * Společná knihovna funkcí volaných z XSLT 
  3227 *   
  33  * TODO: 
  34  *      - rozdělit na více modulů (jmenných prostorů). 
  35  *      - CLI konektor 
  36  *  
  37  * @author fiki 
   28 * @author František Kučera (frantovo.cz) 
  3829 */ 
  3930public class Funkce { 
  40  
  41         private static final String PŘÍKAZ_PYGMENTIZE = "pygmentize"; 
  42         private static final String PŘÍKAZ_DOT = "dot"; 
  43         private static final String PŘÍKAZ_MARKDOWN = "markdown"; 
  44         private static final String ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ = "výstup"; 
  45         private static int počítadloDiagramů = 0; 
  46         private static String počítadloDiagramůKontext = ""; // aktuálně zpracovávaná stránka, při změně vynulujeme počítadlo 
  47  
   31         
  4832        /** 
  4933         * Zjištuje, kdy byl naposledy daný soubor změněn. 
   
  5741                return new Date(f.lastModified()); 
  5842        } 
  59  
  60         /** 
  61          * Zvýrazňuje syntaxi zdrojového kódu. Používá k tomu externí program/knihovnu pygmentize. 
  62          * @param zdroják zdrojový kód, který předáme příkazu pygmentize na standardním vstupu 
  63          * @param jazyk předáme příkazu pygmentize jako parametr -l &lt;lexer&gt; 
  64          * @return zvýrazněný text nebo null, pokud došlo k chybě. 
  65          * TODO:  
  66          *      - vracet místo textu instanci com.icl.saxon.om.NodeInfo http://saxon.sourceforge.net/saxon6.5.3/extensibility.html 
  67          *  - nebo kontrolovat validitu vygenerovaného kódu (v současnosti se spoléháme na bezchybnost pygmentize) 
  68          */ 
  69         public static String zvýrazniSyntaxi(String zdroják, String jazyk) throws IOException, InterruptedException { 
  70                 if (jazyk == null || jazyk.length() == 0) { 
  71                         System.err.println("Není vyplněn atribut „jazyk“ → není jasné, jak se má zvýrazňovat."); 
  72                         return null; 
  73                 } else if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) { 
  74                         Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
  75                         Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_PYGMENTIZE, "-f", "html", "-l", jazyk}); 
  76  
  77                         PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream()); 
  78                         vstupProcesu.print(zdroják); 
  79                         vstupProcesu.close(); 
  80  
  81                         String výsledek = načtiProud(p.getInputStream()); 
  82                         String chyby = načtiProud(p.getErrorStream()); 
  83  
  84                         p.waitFor(); 
  85  
  86                         if (chyby.length() == 0) { 
  87                                 // Pozor: pygmentize má i při chybě návratový kód 0 → je potřeba kontrolovat chybový výstup. 
  88                                 return výsledek; 
  89                         } else { 
  90                                 System.err.print("Při zvýrazňování syntaxe došlo k chybě: " + chyby); 
  91                                 return null; 
  92                         } 
  93                 } else { 
  94                         System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_PYGMENTIZE + " není na vašem systému dostupný → zvýrazňování syntaxe nebude fungovat."); 
  95                         System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:"); 
  96                         System.err.println("\t$ aptitude install python-pygments   # (Debian/Ubuntu)"); 
  97                         System.err.println("\t$ yum install python-pygments        # (Fedora/RedHat)"); 
  98                         return null; 
  99                 } 
  100         } 
  101  
  102         /** 
  103          * Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe. 
  104          * @return obsah CSS souboru nebo null, pokud generování nebylo možné 
  105          */ 
  106         public static String generujCssSyntaxe() throws IOException, InterruptedException { 
  107                 if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) { 
  108                         Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
  109                         Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_PYGMENTIZE, "-S", "default", "-f", "html"}); 
  110                         return načtiProud(p.getInputStream()); 
  111                 } else { 
  112                         return null; 
  113                 } 
  114         } 
  115  
  116         /** 
  117          * Vytvoří obrázek s diagramem. 
  118          * @param zadání definice diagramu ve formátu dot 
  119          * @param vodorovně zda má být graf orientovaný vodorovně (funguje jen při <code>kompletní = false</code>) 
  120          * @param kompletní false, pokud k zadání chceme doplnit <code>digraph d {…}</code> 
  121          * @param kontext kam diagram patří – typicky název stránky, do které je vložen 
  122          * diagramy se pak budou číslovat v rámci tohoto kontextu  
  123          * → nebude docházet k přepisování diagramů jiných stránek při částečném přegenerování webu. 
  124          * @param souborZadání null pokud chceme automatické číslování | nebo zadáme název souboru se zadáním diagramu – vygenerovaný diagram se pak bude jmenovat stejně 
  125          * @return název souboru bez přípony, který byl vytvořen, nebo null, pokud došlo k chybě. 
  126          */ 
  127         public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně, boolean kompletní, String kontext, String souborZadání) throws IOException, InterruptedException { 
  128                 if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_DOT)) { 
  129  
  130                         String soubor; 
  131                         if (souborZadání == null) { 
  132                                 if (kontext == null) { 
  133                                         počítadloDiagramů++; 
  134                                         soubor = "diagram-" + počítadloDiagramů; 
  135                                 } else { 
  136                                         // TODO: tohle by se mělo udělat v XSLT 
  137                                         kontext = URLDecoder.decode(kontext, Charset.defaultCharset().name()); 
  138                                          
  139                                         // Každá stránka bude mít svoje diagramy číslované od 1 
  140                                         if (!počítadloDiagramůKontext.equals(kontext)) { 
  141                                                 počítadloDiagramůKontext = kontext; 
  142                                                 počítadloDiagramů = 0; 
  143                                         } 
  144                                          
  145                                         počítadloDiagramů++; 
  146                                         soubor = "diagram-" + kontext + "-" + počítadloDiagramů; 
  147                                 } 
  148                         } else { 
  149                                 soubor = souborZadání; 
  150                         } 
  151                         String souborSložka = ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ + File.separator + soubor; 
  152  
  153                         String zdroják; 
  154                         if (kompletní) { 
  155                                 zdroják = zadání; 
  156                         } else { 
  157                                 StringBuilder b = new StringBuilder(zadání.length() + 200); 
  158                                 b.append("digraph d {\n"); 
  159                                 b.append("\tbgcolor=\"transparent\";\n"); 
  160                                 if (vodorovně) { 
  161                                         b.append("\trankdir=LR;"); 
  162                                 } 
  163                                 b.append(zadání); 
  164                                 b.append("}\n"); 
  165                                 zdroják = b.toString(); 
  166                         } 
  167  
  168                         Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
  169                         Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_DOT, "-T", "svg", "-o", souborSložka + ".svg"}); 
  170  
  171                         /** 
  172                          * TODO: generovat i PNG bitmapu 
  173                          */ 
  174                         PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream()); 
  175                         vstupProcesu.print(zdroják.toString()); 
  176                         vstupProcesu.close(); 
  177  
  178                         String chyby = načtiProud(p.getErrorStream()); 
  179  
  180                         p.waitFor(); 
  181  
  182                         if (chyby.length() == 0) { 
  183                                 return soubor; 
  184                         } else { 
  185                                 System.err.print("Při vytváření diagramu došlo k chybě: " + chyby); 
  186                                 return null; 
  187                         } 
  188                 } else { 
  189                         System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_DOT + " není na vašem systému dostupný → diagramy nelze vygreslit."); 
  190                         System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:"); 
  191                         System.err.println("\t$ aptitude install graphviz   # (Debian/Ubuntu)"); 
  192                         System.err.println("\t$ yum install graphviz        # (Fedora/RedHat)"); 
  193                         return null; 
  194                 } 
  195         } 
  196  
  197         /** 
  198          * Převede text ve wiki syntaxi do XHTML. 
  199          * @param wiki vstupní text v dané wiki syntaxi 
  200          * @param syntaxe null nebo volitelně syntaxe (markdown, texy) 
  201          * @return naformátované XHTML 
  202          */ 
  203         public static String formátujWiki(String wiki, String syntaxe) throws IOException { 
  204                 if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_MARKDOWN)) { 
  205                         Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
  206                         Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_MARKDOWN}); 
  207  
  208                         /** 
  209                          * TODO: oříznout mezery na začátcích řádků, pokud je jich všude stejně? 
  210                          * (odsazení v XML) 
  211                          */ 
  212                         PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream()); 
  213                         vstupProcesu.print(wiki); 
  214                         vstupProcesu.close(); 
  215  
  216                         String chyby = načtiProud(p.getErrorStream()); 
  217                         String xhtml = načtiProud(p.getInputStream()); 
  218  
  219                         if (chyby.length() == 0) { 
  220                                 return xhtml; 
  221                         } else { 
  222                                 System.err.print("Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě: " + chyby); 
  223                                 return null; 
  224                         } 
  225                 } else { 
  226                         System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_MARKDOWN + " není na vašem systému dostupný → nelze formátovat texty ve wiki syntaxi."); 
  227                         System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:"); 
  228                         System.err.println("\t$ aptitude install markdown         # (Debian/Ubuntu)"); 
  229                         System.err.println("\t$ yum install perl-Text-Markdown    # (Fedora/RedHat)"); 
  230                         return null; 
  231                 } 
  232         } 
  23343} 
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/NástrojeCLI.java

  r61 r76  
  2525/** 
  2626 * Pomocné funkce pro práci s příkazy 
  27  * @author fiki 
   27 *  
   28 * Tyto funkce nejsou určené k přímému volání z XSLT. 
   29 *  
   30 * @author František Kučera (frantovo.cz) 
  2831 */ 
  2932public class NástrojeCLI { 
 • šablona/makra/diagramy.xsl

  r71 r76  
  2020        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  2121        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro" 
  22         xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce" 
   22        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Diagram" 
  2323        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  2424        exclude-result-prefixes="m j"> 
 • šablona/makra/wiki.xsl

  r62 r76  
  2020        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  2121        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro" 
  22         xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce" 
   22        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Wiki" 
  2323        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  2424        exclude-result-prefixes="m j"> 
 • šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl

  r71 r76  
  2020        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  2121        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro" 
  22         xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce" 
   22        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Pre" 
  2323        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  2424        exclude-result-prefixes="m j"> 
 • šablona/syntaxe.xsl

  r61 r76  
  1919<xsl:stylesheet version="2.0" 
  2020        xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace" 
  21         xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce" 
   21        xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Pre" 
  2222        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  2323        xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">