Changeset 51:df1f942f7b69

Show
Ignore:
Timestamp:
01/06/12 20:48:42 (9 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
→ nová makra není potřeba nikde registrovat, prostě vytvoříme nový soubor v adresáři

šablona/makra nebo
vstup/makra

a spustíme „ant makra“ – vygenruje se „šablona/.makra-seznam.xsl“ který se vloží do šablony stránky.

Files:
7 added
4 modified
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • .hgignore

  r40 r51  
  22výstup/* 
  33šablona/funkce/build/* 
   4šablona/.makra-seznam.xsl 
  45vstup/.seznam.xml 
  56analýza/princip.png 
 • build.xml

  r31 r51  
  55        <property name="výstup" value="výstup"/> 
  66        <property name="šablona" value="šablona"/> 
   7        <property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/> 
  78        <property name="temp" value="temp"/> 
  89        <property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/> 
   
  1415        </target> 
  1516         
  16         <target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce">          
   17        <target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">            
  1718                <xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison"> 
  1819                        <param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>             
   
  3031        <target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce"> 
  3132                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison"> 
   33                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
   34                        <classpath location="${funkce}"/> 
   35                        <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl"> 
   36                                <attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>                            
   37                        </factory> 
   38                </xslt> 
   39        </target> 
   40         
   41        <target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce"> 
   42                <xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison"> 
  3243                        <classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/> 
  3344                        <classpath location="${funkce}"/> 
   
  100111                        <fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/> 
  101112                        <fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/> 
   113                        <fileset file="${seznamMaker}"/> 
  102114                </delete> 
  103115        </target> 
 • šablona/makra.xsl

  r19 r51  
  1 ../vstup/makra.xsl 
   1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
   2<xsl:stylesheet version="2.0" 
   3        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
   4        xmlns:XSL="http://example.com/XSL"> 
   5        <xsl:output     method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" /> 
   6        <xsl:namespace-alias stylesheet-prefix="XSL" result-prefix="xsl"/> 
   7         
   8        <xsl:template match="/"> 
   9                <XSL:stylesheet version="2.0"> 
   10                <xsl:text> 
   11</xsl:text> 
   12                <xsl:comment> 
   13        Tento seznam maker je automaticky generovaný. 
   14        Neupravujte ho ručně – použijte příkaz „ant makra“. 
   15</xsl:comment> 
   16                <xsl:text> 
   17   </xsl:text> 
   18                        <!-- Makra dodávaná jako součást programu: --> 
   19                        <xsl:for-each select="collection('./makra/?select=*.xsl')"> 
   20                                <XSL:include href="{document-uri(.)}"/> 
   21                        </xsl:for-each> 
   22                         
   23                        <!-- Uživatelská makra --> 
   24                        <xsl:for-each select="collection('../vstup/makra/?select=*.xsl')"> 
   25                                <XSL:include href="{document-uri(.)}"/> 
   26                        </xsl:for-each> 
   27                </XSL:stylesheet> 
   28        </xsl:template> 
   29         
   30</xsl:stylesheet> 
 • šablona/stránka.xsl

  r50 r51  
  1818                doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN"  
  1919                doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/> 
  20                  
  21         <xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/> 
  22         <xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/> 
  23         <xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/> 
  24         <xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/> 
  25         <xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/> 
  26         <xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/> 
   20        <xsl:include href="stránka-společné.xsl"/> 
  2721         
  28         <xsl:include href="makra.xsl"/> 
  29          
  30         <!-- Celý dokument: --> 
   22        <!--  
   23                Šablona stránky 
   24                *************** 
   25        --> 
  3126        <xsl:template match="/"> 
  32                 <xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/> 
  3327                <html> 
  3428                        <head> 
   
  4034                                <link title="Novinky (RSS)"  href="rss.xml"  type="application/rss+xml"  rel="alternate"/> 
  4135                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/> 
  42                                 <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>                                 
   36                                <xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/> 
  4337                        </head> 
  4438                        <body> 
   
  7165                </html> 
  7266        </xsl:template> 
  73          
  74         <!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: --> 
  75         <xsl:template match="*"> 
  76                 <xsl:element name="{name()}"> 
  77                         <xsl:copy-of select="@*"/> 
  78                         <xsl:apply-templates/> 
  79                 </xsl:element> 
  80     </xsl:template> 
  8167     
  82     <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče --> 
  83     <xsl:template name="varováníRetardace"> 
  84         <xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů"> 
  85                         <xsl:comment> 
  86                                 Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů. 
  87                                 Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč, 
  88                                 jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari). 
  89                         </xsl:comment> 
  90         </xsl:if> 
  91     </xsl:template> 
  92  
  93     <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->     
  94     <xsl:template match="k:web/k:js">            
  95         <script src="{text()}" type="text/javascript"> 
  96                 <xsl:call-template name="varováníRetardace"/> 
  97         </script> 
  98     </xsl:template> 
  99     <xsl:template match="k:web/k:css"> 
  100         <link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" /> 
  101     </xsl:template> 
  102      
  103     <!-- 
  104         TODO: makra vyčlenit do samostatných souborů 
  105     --> 
  106     
  107     <!-- 
  108         Makro pro převod interních odkazů: 
  109                 - doplnění správné přípony 
  110                 - URL kódování znaků 
  111     --> 
  112     <xsl:template match="m:a"> 
  113         <a> 
  114                 <xsl:copy-of select="@*"/> 
  115                 <xsl:attribute name="href"> 
  116                         <xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/> 
  117                 </xsl:attribute> 
  118                 <xsl:apply-templates/> 
  119         </a> 
  120     </xsl:template> 
  121      
  122     <!-- 
  123         Makro pro zvýraznění syntaxe: 
  124     -->     
  125     <xsl:template match="m:pre"> 
  126         <xsl:call-template name="zvýrazniZdroják"> 
  127                 <xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/> 
  128         </xsl:call-template> 
  129     </xsl:template> 
  130      
  131     <xsl:template match="m:pre[@src]"> 
  132         <xsl:call-template name="zvýrazniZdroják"> 
  133                 <xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat($vstup, @src))"/> 
  134         </xsl:call-template> 
  135                 <xsl:if test="@odkaz = 'ano'"> 
  136                         <p class="zdroják-ke-stažení"> 
  137                                 <span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span> 
  138                         </p> 
  139                 </xsl:if> 
  140     </xsl:template> 
  141      
  142     <xsl:template name="zvýrazniZdroják"> 
  143         <xsl:param name="zdroják"/> 
  144         <xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/> 
  145         <xsl:choose> 
  146                 <xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják"> 
  147                         <xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment> 
  148                         <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/> 
  149                 </xsl:when> 
  150                 <xsl:otherwise> 
  151                         <xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message> 
  152                         <pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre> 
  153                 </xsl:otherwise> 
  154         </xsl:choose>            
  155     </xsl:template> 
  156      
  157     <!-- 
  158         Makro pro diagramy/grafy 
  159     --> 
  160     <xsl:template match="m:diagram"> 
  161         <xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/> 
  162         <xsl:choose> 
  163                         <xsl:when test="$souborDiagramu"> 
  164                                 <div class="diagram"> 
  165                                         <a href="{$souborDiagramu}.svg"> 
  166                                                 <img 
  167                                                         src="{$souborDiagramu}.svg"  
  168                                                         alt="Diagram {$souborDiagramu} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru" 
  169                                                         title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/> 
  170                                         </a> 
  171                                         <!-- TODO: SVG+PNG 
  172                                         <xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/> 
  173                                         <object 
  174                                                 data="{$souborDiagramu}.svg" 
  175                                                 type="image/svg+xml" 
  176                                                 style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}"> 
  177                                                         <img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/> 
  178                                         </object> 
  179                                         --> 
  180                                         <xsl:if test="@nadpis"> 
  181                                                 <p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p> 
  182                                         </xsl:if> 
  183                                 </div> 
  184                         </xsl:when> 
  185                         <xsl:otherwise> 
  186                                 <xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message> 
  187                         </xsl:otherwise> 
  188         </xsl:choose> 
  189     </xsl:template> 
  190      
  191     <!-- 
  192         Makro pro Wiki syntaxi 
  193     --> 
  194     <xsl:template match="m:wiki"> 
  195         <xsl:variable name="wikiXHTML" select="j:formátujWiki(text(), @syntaxe)"/> 
  196         <xsl:choose> 
  197                         <xsl:when test="$wikiXHTML"> 
  198                                 <xsl:value-of select="$wikiXHTML" disable-output-escaping="yes"/> 
  199                         </xsl:when> 
  200                         <xsl:otherwise> 
  201                                 <xsl:message terminate="yes">Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě.</xsl:message> 
  202                         </xsl:otherwise> 
  203                 </xsl:choose> 
  204     </xsl:template> 
  205      
  206     <!--  
  207         Makro pro vycpávkový text 
  208     --> 
  209     <xsl:template match="m:vycpávka"> 
  210         <!--  
  211                 TODO: stáhnout jen jednou, uložit do souboru a při dalších generováních brát z něj. 
  212         --> 
  213         <xsl:message>Stahuji vycpávkový text z http://lipsum.lipsum.com/</xsl:message> 
  214         <xsl:variable name="prostýText" select="document(concat('http://lipsum.lipsum.com/feed/xml?amount=', @odstavců, '&amp;what=paragraphs'))/feed/lipsum"/> 
  215         <xsl:for-each select="fn:tokenize($prostýText, '\n')"> 
  216                 <p><xsl:value-of select="."/></p> 
  217         </xsl:for-each> 
  218     </xsl:template> 
  219      
  220     <!-- 
  221         Makro pro jednoduché tabulky 
  222     --> 
  223     <xsl:template match="m:tabulka"> 
  224         <table> 
  225                 <xsl:variable name="data" select="replace(replace(text(), '^\s+', ''),'\s+$','')"/> 
  226                 <xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/> 
  227                 <xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/> 
  228                 <thead> 
  229                         <tr> 
  230                                 <xsl:for-each select="tokenize($hlavička, '\t+')"> 
  231                                         <xsl:if test="normalize-space(.)"> 
  232                                                         <td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td> 
  233                                                 </xsl:if> 
  234                                         </xsl:for-each> 
  235                         </tr> 
  236                 </thead> 
  237                 <tbody> 
  238                                 <xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')"> 
  239                                         <xsl:if test="normalize-space(.)"> 
  240                                                 <tr> 
  241                                                         <xsl:for-each select="tokenize(., '\t+')"> 
  242                                                                 <xsl:if test="normalize-space(.)"> 
  243                                                                         <td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td> 
  244                                                                 </xsl:if> 
  245                                                         </xsl:for-each> 
  246                                                 </tr> 
  247                                         </xsl:if> 
  248                                 </xsl:for-each> 
  249                 </tbody> 
  250         </table>     
  251     </xsl:template> 
  252  
  25368</xsl:stylesheet>