Changeset 103:aa91d1c6d4c1

Show
Ignore:
Timestamp:
07/01/12 14:43:21 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

#20 Skriptování: možnost spouštět skripty ze souborů (atribut: src).

Files:
1 added
3 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • vstup/skriptování.xml

  r102 r103  
  2222 
  2323                <p> 
  24                         Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah. 
  25                         Tato funkce ale může být nebezpečná – pokud byste spustili generátor na stránkách, 
   24                        Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah –  
   25                        jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou>zapíná se pomocí atributu  
   26                        <code>výstup="xml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování –  
   27                        nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami.</m:podČarou> 
   28                </p> 
   29                <p> 
   30                        Skriptování ale může být nebezpečné, pokud byste spustili generátor na stránkách, 
  2631                        které psal někdo nedůvěryhodný a vložil do nich škodlivý kód. 
   32                        Kromě toho, ukázková sada stránek by měla být přeložitelná kdekoli a mít minimum závislostí 
   33                        (ne každý musí mít nainstalovaný Perl nebo Python či další podporované interprety). 
  2734                        Proto je skriptování ve výchozím stavu vypnuté – je potřeba ho povolit v souboru <code>web.conf</code>. 
  2835                </p> 
   
  4148                        </thead> 
  4249                        <tbody> 
  43                                 <m:skript jazyk="perl"  výstup="xml"><![CDATA[ 
   50                                <m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[ 
  4451use strict; 
   52use warnings; 
  4553 
  4654open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!; 
   
  6371                <pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[ 
  6472use strict; 
   73use warnings; 
  6574 
  6675open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"}); 
   
  110119                                </thead> 
  111120                                <tbody> 
  112                                         <m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[ 
  113 use strict; 
  114  
  115 open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!; 
  116  
  117 while (<JAVA>) { 
  118 #i.put("bash", "/bin/bash"); 
  119         if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) { 
  120                 print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n"; 
  121         } 
  122 } 
  123                                         ]]></m:skript> 
   121                                        <!-- Pokud načítáme skript ze souboru, je atribut jazyk nepovinný. --> 
   122                                        <m:skript jazyk="perl" výstup="xml" src="skriptování-proměnné.pl"/> 
  124123                                </tbody> 
  125124                        </table> 
 • šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java

  r101 r103  
  5656         * než jen vložení do souboru a přidání správného záhlaví. 
  5757         * 
  58          * @param skript program k vykonání 
   58         * @param skriptText skript k vykonání 
   59         * @param skriptSoubor cesta k souboru se skriptem/programem 
  5960         * @param jazyk programovací jazyk 
  6061         * @param výstupníFormát text (výchozí) | xml (v tom případě kontrolujeme validitu) 
   
  6465         * @return výstup příkazu 
  6566         */ 
  66         public static String interpretuj(String skript, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) { 
   67        public static String interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) { 
  6768                try { 
  68                         System.err.println("\tInterpretuji skript v jazyce: " + jazyk); 
  69                         String interpret = interpreti.get(jazyk); 
  70                         if (interpret == null) { 
  71                                 System.err.println("Neznámý skriptovací jazyk: " + jazyk); 
  72                                 return null; 
   69                        if (isNeprázdný(skriptSoubor)) { 
   70                                System.err.println("\tInterpretuji skript ze souboru: " + skriptSoubor); 
  7371                        } else { 
  74                                 File f = File.createTempFile("xml-web-generátor-", ".skript"); 
   72                                System.err.println("\tInterpretuji skript v jazyce:   " + jazyk); 
   73                        } 
   74 
   75                        File souborStránky = new File(new URI(uriStránky)); 
   76                        File f; 
   77 
   78                        if (isNeprázdný(skriptText)) { 
   79                                /** Skript je zadán uvnitř elementu přímo ve stránce */ 
   80                                String interpret = interpreti.get(jazyk); 
   81                                if (interpret == null) { 
   82                                        throw new Exception("Neznámý skriptovací jazyk: " + jazyk); 
   83                                } 
   84 
   85                                f = File.createTempFile("xml-web-generátor-", ".skript"); 
  7586                                f.deleteOnExit(); 
   87                                f.setExecutable(true); 
  7688 
  7789                                PrintStream ps = new PrintStream(f); 
   
  7991                                ps.println(interpret); 
  8092                                ps.println(); 
  81                                 ps.print(skript); 
   93                                ps.print(skriptText); 
  8294                                ps.close(); 
   95                        } else if (isNeprázdný(skriptSoubor)) { 
   96                                /** Skript/program je uložen v externím souboru */ 
   97                                if (skriptSoubor.startsWith(File.separator)) { 
   98                                        /** absolutní cesta */ 
   99                                        f = new File(skriptSoubor); 
   100                                } else { 
   101                                        /** relativní cesta */ 
   102                                        f = new File(souborStránky.getParent(), File.separatorChar + skriptSoubor); 
   103                                } 
   104 
   105                                if (!f.canExecute()) { 
   106                                        throw new Exception("Soubor se skriptem není spustitelný → nastavte: chmod +x " + f); 
   107                                } 
   108                        } else { 
   109                                throw new Exception("Musí být vyplněn text skriptu, nebo cesta k souboru."); 
   110                        } 
  83111 
  84112 
  85                                 String[] prostředí = new String[]{ 
  86                                         "LANG=" + System.getenv("LANG"), 
  87                                         "USER=" + System.getenv("USER"), 
  88                                         "XWG_SKRIPTOVANI_JAVA=" + "šablona" + File.separator + "funkce" + File.separator + "src" + File.separator + Skriptování.class.getName().replaceAll("\\.", File.separator) + ".java", 
  89                                         "XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky, // env:URI aktuálně zpracovávané stránky 
  90                                         "XWG_STRANKA_SOUBOR=" + (new File(new URI(uriStránky)).getAbsolutePath()), // env:absolutní cesta k souboru 
  91                                         "XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky, // env:nadpis stránky 
  92                                         "XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky // env:perex stránky 
  93                                 }; 
   113                        String[] prostředí = new String[]{ 
   114                                "LANG=" + System.getenv("LANG"), 
   115                                "USER=" + System.getenv("USER"), 
   116                                "XWG_SKRIPTOVANI_JAVA=" + "šablona" + File.separator + "funkce" + File.separator + "src" + File.separator + Skriptování.class.getName().replaceAll("\\.", File.separator) + ".java", 
   117                                "XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky, // env:URI aktuálně zpracovávané stránky 
   118                                "XWG_STRANKA_SOUBOR=" + souborStránky.getAbsolutePath(), // env:absolutní cesta k souboru 
   119                                "XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky, // env:nadpis stránky 
   120                                "XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky // env:perex stránky 
   121                        }; 
  94122 
  95                                 f.setExecutable(true); 
  96                                 Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
  97                                 Process p = r.exec(new String[]{f.getAbsolutePath()}, prostředí); 
   123                        Runtime r = Runtime.getRuntime(); 
   124                        Process p = r.exec(new String[]{f.getAbsolutePath()}, prostředí); 
  98125 
  99                                 String výsledek = načtiProud(p.getInputStream()); 
  100                                 String chyby = načtiProud(p.getErrorStream()); 
   126                        String výsledek = načtiProud(p.getInputStream()); 
   127                        String chyby = načtiProud(p.getErrorStream()); 
  101128 
  102                                 p.waitFor(); 
   129                        p.waitFor(); 
  103130 
  104                                 if (p.exitValue() == 0) { 
  105                                         if (chyby.length() > 0) { 
  106                                                 System.err.println("--- Chybový výstup skriptu -----"); 
  107                                                 System.err.println(chyby); 
  108                                                 System.err.println("--------------------------------"); 
  109                                                 System.err.println("Nicméně skript skončil úspěšně, takže pokračujeme dál."); 
  110                                         } 
   131                        if (p.exitValue() == 0) { 
   132                                if (chyby.length() > 0) { 
   133                                        System.err.println("--- Chybový výstup skriptu -----"); 
   134                                        System.err.println(chyby); 
   135                                        System.err.println("--------------------------------"); 
   136                                        System.err.println("Nicméně skript skončil úspěšně, takže pokračujeme dál."); 
   137                                } 
  111138 
  112                                         return připravVýstup(výsledek, výstupníFormát); 
  113                                 } else { 
  114                                         System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----"); 
  115                                         System.err.println(výsledek); 
  116                                         System.err.println("--- Cyhbový výstup skriptu: ---------"); 
  117                                         System.err.println(chyby); 
  118                                         System.err.println("--------------------------------------"); 
  119                                         throw new RuntimeException("Návratová hodnota: " + p.exitValue()); 
  120                                 } 
   139                                return připravVýstup(výsledek, výstupníFormát); 
   140                        } else { 
   141                                System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----"); 
   142                                System.err.println(výsledek); 
   143                                System.err.println("--- Cyhbový výstup skriptu: ---------"); 
   144                                System.err.println(chyby); 
   145                                System.err.println("--------------------------------------"); 
   146                                throw new Exception("Návratová hodnota: " + p.exitValue()); 
  121147                        } 
  122148                } catch (Exception e) { 
  123149                        System.err.println("Došlo k chybě při vykonávání skriptu v jazyce: " + jazyk); 
  124150                        System.err.println("--------"); 
  125                         System.err.println(skript); 
   151                        System.err.println(skriptText); 
  126152                        System.err.println("--------"); 
  127153                        e.printStackTrace(System.err); 
   
  144170        } 
  145171 
   172        private static boolean isNeprázdný(String s) { 
   173                return !(s == null || s.trim().isEmpty()); 
   174        } 
   175 
  146176        /** 
  147177         * @param xml fragment XML vygenerovaný skriptem 
 • šablona/makra/skriptování.xsl

  r96 r103  
  2929                Skriptování 
  3030                *********** 
  31                 Provedeme skript zadaný v těle elementu a jeho výstup vložíme do stránky. 
   31                Provedeme skript zadaný v těle elementu nebo v souboru a jeho výstup vložíme do stránky. 
  3232                * 
  33                 @jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php 
   33                @jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php (nepovinné, pokud je vyplněn atribut src) 
  3434                @výstup formát výstupu skriptu: text (výchozí) | xml (musí být validním fragmentem XML) 
   35                @src soubor se skriptem/programem (volitelný parametr – buď zadáme skript do těla elementu, nebo nastavíme tento atribut) 
  3536        --> 
  3637        <xsl:template match="m:skript"> 
   
  4243                                <xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj( 
  4344                                                                                                                                        text(), 
   45                                                                                                                                        @src, 
  4446                                                                                                                                        @jazyk, 
  4547                                                                                                                                        @výstup,