root/šablona/makra/vycpávka.xsl @ 98:532deb4b908e

Revision 98:532deb4b908e, 1.7 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 8 years ago)

drobnosti

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!--
3XML Web generátor – program na generování webových stránek
4Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
5
6This program is free software: you can redistribute it and/or modify
7it under the terms of the GNU General Public License as published by
8the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
9(at your option) any later version.
10
11This program is distributed in the hope that it will be useful,
12but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14GNU General Public License for more details.
15
16You should have received a copy of the GNU General Public License
17along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18-->
19<xsl:stylesheet version="2.0"
20        xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
21        xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
22        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
23        exclude-result-prefixes="m">
24       
25        <!--
26                Vycpávkový text
27                ***************
28                Vkládá Lorem Ipsum.
29                *
30                @odstavců počet odstavců k vložení
31        -->
32        <xsl:template match="m:vycpávka">
33                <!--
34                        TODO: stáhnout jen jednou, uložit do souboru a při dalších generováních brát z něj.
35                        http://www.w3.org/TR/xslt20/#result-trees
36                -->
37                <xsl:message>Stahuji vycpávkový text z http://lipsum.lipsum.com/</xsl:message>
38                <xsl:variable name="prostýText" select="document(concat('http://lipsum.lipsum.com/feed/xml?amount=', @odstavců, '&amp;what=paragraphs'))/feed/lipsum"/>
39                <xsl:for-each select="tokenize($prostýText, '\n')">
40                        <p><xsl:value-of select="."/></p>
41                </xsl:for-each>
42        </xsl:template>
43
44</xsl:stylesheet>
45
Note: See TracBrowser for help on using the browser.