root/html/formulář.html

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Chgset Date Author Log Message
(add) @74:48066e753dd6 [74:48066e753dd6] 10 years František Kučera <franta-hg@…> Vlastní (stručné) chybové hlášky (404 a 500), IP adresa pro reverzní proxy …
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.