Changeset 78:3b4abb1ec5a3

Show
Ignore:
Timestamp:
02/08/12 13:15:23 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v pískovišti,
nedokonalá ochrana proti DoS útoku (kartézský součin, náročný dotaz).

Location:
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.java

  r53 r78  
  1515/** 
  1616 * Pro spouštění uživatelových příkazů. 
   17 * 
  1718 * @author fiki 
  1819 */ 
  1920public class PiskovisteDAO extends VyukaSuperDAO { 
  2021 
  21     private enum VLASTNOSTI { 
   22        /** maximální doba trvání SQL dotazu – vteřiny */ 
   23        private static final int LIMIT_ČASU = 3; 
   24        /** maximální počet řádků */ 
   25        private static final int LIMIT_POČTU = 10000; 
  2226 
  23         VYCHOZI_CESTA 
  24     } 
  25     TipyDAO tipy = new TipyDAO(); 
  26     HistorieDAO historie = new HistorieDAO(); 
   27        private enum VLASTNOSTI { 
  2728 
  28     public VysledekSQL vykonejSQL(String sql, Uzivatel uzivatel) { 
  29         VysledekSQL v = new VysledekSQL(); 
  30         if (historie.ulozPrikaz(sql, uzivatel)) { 
   29                VYCHOZI_CESTA, 
   30                LIMIT_ČASU 
   31        } 
   32        TipyDAO tipy = new TipyDAO(); 
   33        HistorieDAO historie = new HistorieDAO(); 
  3134 
  32             Connection db = getSpojeni(DATABAZE.PISKOVISTE); 
  33             if (db == null) { 
  34                 v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě spojení.", Typ.Chyba)); 
  35             } else { 
  36                 PreparedStatement ps = null; 
  37                 ResultSet rs = null; 
  38                 try { 
  39                     /** 
  40                      * Uživatelskému SQL příkazu předřadíme výchozí cestu (search_path). 
  41                      * Protože uživatelé si ji mohou měnit a kvůli recyklaci databázových zdrojů 
  42                      * by jeden uživatel mohl ovlivnit jiného. 
  43                      */ 
  44                     if (getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA) != null) { 
  45                         sql = orizni(getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA)) + sql; 
  46                     } 
   35        public VysledekSQL vykonejSQL(String sql, Uzivatel uzivatel) { 
   36                VysledekSQL v = new VysledekSQL(); 
   37                if (historie.ulozPrikaz(sql, uzivatel)) { 
  4738 
  48                     long casPred = System.currentTimeMillis(); 
  49                     ps = db.prepareStatement(sql); 
  50                     boolean isRS = ps.execute(); 
   39                        Connection db = getSpojeni(DATABAZE.PISKOVISTE); 
   40                        if (db == null) { 
   41                                v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě spojení.", Typ.Chyba)); 
   42                        } else { 
   43                                PreparedStatement ps = null; 
   44                                ResultSet rs = null; 
   45                                try { 
   46                                        /** 
   47                                         * Uživatelskému SQL příkazu předřadíme výchozí cestu (search_path). 
   48                                         * Protože uživatelé si ji mohou měnit a kvůli recyklaci databázových zdrojů 
   49                                         * by jeden uživatel mohl ovlivnit jiného. 
   50                                         */ 
   51                                        if (getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA) != null) { 
   52                                                sql = orizni(getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA)) + sql; 
   53                                        } 
   54                                         
   55                                        /** 
   56                                         * TODO: 
   57                                         * použít ps.setQueryTimeout(LIMIT_ČASU); 
   58                                         * až ho bude podporovat JDBC ovladač, 
   59                                         * viz níže. 
   60                                         * Uživatel ale stejně může zadat: 
   61                                         * SET statement_timeout 0; 
   62                                         * do svého SQL dotazu. 
   63                                         */ 
   64                                        if (getVlastnost(VLASTNOSTI.LIMIT_ČASU) != null) { 
   65                                                sql = orizni(getVlastnost(VLASTNOSTI.LIMIT_ČASU)) + sql; 
   66                                        } 
  5167 
  52                     if (isRS) { 
  53                         rs = ps.getResultSet(); 
  54                         v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs)); 
  55                     } 
   68                                        long casPred = System.currentTimeMillis(); 
   69                                        ps = db.prepareStatement(sql); 
   70                                        /** 
   71                                         * Limit času bohužel není podporován JDBC ovladačem. 
   72                                         * Alespoň ne v postgresql-9.1-901.jdbc4.jar 
   73                                         * http://jdbc.postgresql.org/todo.html 
   74                                         *  
   75                                         * TODO: 
   76                                         * ps.setQueryTimeout(LIMIT_ČASU); 
   77                                         */ 
   78                                        ps.setMaxRows(LIMIT_POČTU); 
   79                                        boolean isRS = ps.execute(); 
  5680 
  57                     /** 
  58                      * Ošetříme případ, kdy uživatel zadá SQL příkaz, který nevrací výsledkovou sadu. 
  59                      * Typicky nastavení výchozího schématu: SET search_path = '…'; 
  60                      * Poznámka: jeden „SET search_path TO "…"“ se obvykle předřazuje uživatelskému SQL (viz PiskovisteDAO.xml). 
  61                      */                     
  62                     while (ps.getMoreResults() || ps.getUpdateCount() > -1) { 
  63                         rs = ps.getResultSet(); 
  64                         if (rs == null) { 
  65                             /** Jedná se o „update count“. */ 
  66                         } else { 
  67                             v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs)); 
  68                         } 
  69                     } 
  70                     long dobaProvadeni = System.currentTimeMillis() - casPred; 
   81                                        if (isRS) { 
   82                                                rs = ps.getResultSet(); 
   83                                                v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs)); 
   84                                        } 
  7185 
  72                     /** Varování */ 
  73                     if (v.getHlasky().size() < 1 && v.getTabulky().size() < 1) { 
  74                         v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz proběhl, ale nevrátil žádná data.", Typ.Varovani)); 
  75                     } 
   86                                        /** 
   87                                         * Ošetříme případ, kdy uživatel zadá SQL příkaz, který nevrací výsledkovou 
   88                                         * sadu. 
   89                                         * Typicky nastavení výchozího schématu: SET search_path = '…'; 
   90                                         * Poznámka: jeden „SET search_path TO "…"“ se obvykle předřazuje uživatelskému 
   91                                         * SQL (viz PiskovisteDAO.xml). 
   92                                         */ 
   93                                        while (ps.getMoreResults() || ps.getUpdateCount() > -1) { 
   94                                                rs = ps.getResultSet(); 
   95                                                if (rs == null) { 
   96                                                        /** Jedná se o „update count“. */ 
   97                                                } else { 
   98                                                        v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs)); 
   99                                                } 
   100                                        } 
   101                                        long dobaProvadeni = System.currentTimeMillis() - casPred; 
  76102 
  77                     /** Varování */ 
  78                     int pocitadloTabulek = 1; 
  79                     for (Tabulka t : v.getTabulky()) { 
  80                         if (t.getHodnoty().size() < 1) { 
  81                             v.getHlasky().add(new Hlaska("Tabulka " + pocitadloTabulek + "  je prázdná.", Typ.Varovani)); 
  82                         } 
  83                         pocitadloTabulek++; 
  84                     } 
   103                                        /** Varování */ 
   104                                        if (v.getHlasky().size() < 1 && v.getTabulky().size() < 1) { 
   105                                                v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz proběhl, ale nevrátil žádná data.", Typ.Varovani)); 
   106                                        } 
  85107 
  86                     v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz byl proveden úspěšně, během " + dobaProvadeni + " ms.", Typ.OK)); 
   108                                        /** Varování */ 
   109                                        int pocitadloTabulek = 1; 
   110                                        for (Tabulka t : v.getTabulky()) { 
   111                                                if (t.getHodnoty().size() < 1) { 
   112                                                        v.getHlasky().add(new Hlaska("Tabulka " + pocitadloTabulek + "  je prázdná.", Typ.Varovani)); 
   113                                                } 
   114                                                pocitadloTabulek++; 
   115                                        } 
  87116 
  88                 } catch (SQLException e) { 
  89                     log.log(Level.SEVERE, "SQL chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e); 
  90                     v.getHlasky().add(new Hlaska("Chybné SQL: " + e.getMessage(), Typ.Chyba)); 
  91                 } catch (Exception e) { 
  92                     log.log(Level.SEVERE, "Chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e); 
  93                     v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě dotazu.", Typ.Chyba)); 
  94                 } finally { 
  95                     zavri(db, ps, rs); 
  96                 } 
  97             } 
   117                                        v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz byl proveden úspěšně, během " + dobaProvadeni + " ms.", Typ.OK)); 
  98118 
  99             /** Tip pro uživatele */ 
  100             String tip = tipy.getTip(); 
  101             if (tip != null) { 
  102                 v.getHlasky().add(new Hlaska(tip, Typ.Tip, false)); 
  103             } 
   119                                } catch (SQLException e) { 
   120                                        log.log(Level.SEVERE, "SQL chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e); 
   121                                        v.getHlasky().add(new Hlaska("Chybné SQL: " + e.getMessage(), Typ.Chyba)); 
   122                                } catch (Exception e) { 
   123                                        log.log(Level.SEVERE, "Chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e); 
   124                                        v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě dotazu.", Typ.Chyba)); 
   125                                } finally { 
   126                                        zavri(db, ps, rs); 
   127                                } 
   128                        } 
  104129 
  105         } else { 
  106             v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě historie.", Typ.Chyba)); 
  107         } 
  108         return v; 
  109     } 
   130                        /** Tip pro uživatele */ 
   131                        String tip = tipy.getTip(); 
   132                        if (tip != null) { 
   133                                v.getHlasky().add(new Hlaska(tip, Typ.Tip, false)); 
   134                        } 
  110135 
  111     private Tabulka zpracujVysledek(ResultSet rs) throws SQLException { 
  112         Tabulka t = new Tabulka(); 
   136                } else { 
   137                        v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě historie.", Typ.Chyba)); 
   138                } 
   139                return v; 
   140        } 
  113141 
  114         int pocetSloupecku = rs.getMetaData().getColumnCount(); 
  115         String[] zahlavi = new String[pocetSloupecku]; 
  116         t.setZahlavi(zahlavi); 
  117         for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) { 
  118             zahlavi[i] = rs.getMetaData().getColumnName(i + 1); 
  119         } 
   142        private Tabulka zpracujVysledek(ResultSet rs) throws SQLException { 
   143                Tabulka t = new Tabulka(); 
  120144 
  121         while (rs.next()) { 
  122             Object[] hodnoty = new Object[pocetSloupecku]; 
  123             for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) { 
  124                 hodnoty[i] = rs.getObject(i + 1); 
  125             } 
  126             t.getHodnoty().add(hodnoty); 
  127         } 
   145                int pocetSloupecku = rs.getMetaData().getColumnCount(); 
   146                String[] zahlavi = new String[pocetSloupecku]; 
   147                t.setZahlavi(zahlavi); 
   148                for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) { 
   149                        zahlavi[i] = rs.getMetaData().getColumnName(i + 1); 
   150                } 
  128151 
  129         return t; 
  130     } 
   152                while (rs.next()) { 
   153                        Object[] hodnoty = new Object[pocetSloupecku]; 
   154                        for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) { 
   155                                hodnoty[i] = rs.getObject(i + 1); 
   156                        } 
   157                        t.getHodnoty().add(hodnoty); 
   158                } 
   159 
   160                return t; 
   161        } 
  131162} 
 • java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.xml

  r18 r78  
  33<properties>     
  44    <!-- 
  5     PostgreSQL proměnná „search_path“ – nastavíme ji před každým uživatelským SQL dotazem, 
  6     aby se uživatelé vzájemně neovlivňovali. 
   5                PostgreSQL proměnná „search_path“ – nastavíme ji před každým uživatelským SQL dotazem, 
   6                aby se uživatelé vzájemně neovlivňovali. 
  77    --> 
  8     <entry key="VYCHOZI_CESTA"> 
   8        <entry key="VYCHOZI_CESTA"> 
  99        <![CDATA[ 
  1010        SET search_path TO "$user",public; 
  1111        ]]> 
  12     </entry> 
   12        </entry> 
   13        <!-- 
   14                Limit (vteřiny) pro vykonání jednoho SQL příkazu. 
   15                TODO: 
   16                        použít ps.setQueryTimeout(LIMIT_ČASU); 
   17                        až ho bude podporovat JDBC ovladač. 
   18        --> 
   19        <entry key="LIMIT_ČASU"> 
   20        <![CDATA[ 
   21        SET statement_timeout TO 3; 
   22        ]]> 
   23        </entry> 
  1324</properties>