Changeset 77:fdeb54809e23

Show
Ignore:
Timestamp:
02/08/12 12:44:51 (8 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

odsazení

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java

  r74 r77  
  1010/** 
  1111 * Webová beana, která poskytuje data Ajaxovému JSPčku. 
   12 * 
  1213 * @author fiki 
  1314 */ 
  1415public class Ajax { 
  1516 
  16     private final Uzivatel uzivatel = new Uzivatel(); 
  17     private String sqlPrikaz; 
  18     private long idPruvodce; 
  19     private String kodPruvodce; 
   17        private final Uzivatel uzivatel = new Uzivatel(); 
   18        private String sqlPrikaz; 
   19        private long idPruvodce; 
   20        private String kodPruvodce; 
  2021 
  21     /** 
  22      * Nastaví informace o klientovi (uživateli). 
  23      * @param ipAdresa IP adresa, ze které přišel HTTP požadavek 
  24      * @param ipPresmerovano HTTP hlavička x-forwarded-for (přidává proxy). 
  25      * @param idSezeni javovská HTTP relace 
  26      */ 
  27     public void setKlient(String ipAdresa, String ipPresmerovano, String idSezeni) { 
  28         if (("127.0.0.1".equals(ipAdresa) || "10.0.0.31".equals(ipAdresa)) && ipPresmerovano != null) { 
  29             uzivatel.setIpAdresa(ipPresmerovano); 
  30         } else { 
  31             uzivatel.setIpAdresa(ipAdresa); 
   22        /** 
   23         * Nastaví informace o klientovi (uživateli). 
   24         * 
   25         * @param ipAdresa IP adresa, ze které přišel HTTP požadavek 
   26         * @param ipPresmerovano HTTP hlavička x-forwarded-for (přidává proxy). 
   27         * @param idSezeni javovská HTTP relace 
   28         */ 
   29        public void setKlient(String ipAdresa, String ipPresmerovano, String idSezeni) { 
   30                if (("127.0.0.1".equals(ipAdresa) || "10.0.0.31".equals(ipAdresa)) && ipPresmerovano != null) { 
   31                        uzivatel.setIpAdresa(ipPresmerovano); 
   32                } else { 
   33                        uzivatel.setIpAdresa(ipAdresa); 
   34                } 
   35                uzivatel.setIdSezeni(idSezeni); 
  3236        } 
  33         uzivatel.setIdSezeni(idSezeni); 
  34     } 
  3537 
  36     public void setSqlPrikaz(String sqlPrikaz) { 
  37         this.sqlPrikaz = sqlPrikaz; 
  38     } 
   38        public void setSqlPrikaz(String sqlPrikaz) { 
   39                this.sqlPrikaz = sqlPrikaz; 
   40        } 
  3941 
  40     public void setIdPruvodce(long idPruvodce) { 
  41         this.idPruvodce = idPruvodce; 
  42     } 
   42        public void setIdPruvodce(long idPruvodce) { 
   43                this.idPruvodce = idPruvodce; 
   44        } 
  4345 
  44     public void setKodPruvodce(String kodPruvodce) { 
  45         this.kodPruvodce = kodPruvodce; 
  46     } 
   46        public void setKodPruvodce(String kodPruvodce) { 
   47                this.kodPruvodce = kodPruvodce; 
   48        } 
  4749 
  48     /** 
  49     * @return Historie SQL příkazů daného uživatele. 
  50     */ 
  51     public VysledekSQL getHistorie() { 
  52         HistorieDAO h = new HistorieDAO(); 
  53         return h.nactiHistorii(uzivatel); 
  54     } 
   50        /** 
   51        * @return Historie SQL příkazů daného uživatele. 
   52        */ 
   53        public VysledekSQL getHistorie() { 
   54                HistorieDAO h = new HistorieDAO(); 
   55                return h.nactiHistorii(uzivatel); 
   56        } 
  5557 
  56     /** 
  57      * Vykoná zadaný SQL příkaz v databázi. 
  58      * @return Výsledek dotazu – tabulka, hláška nebo chyba. 
  59      */ 
  60     public VysledekSQL getSQLVysledek() { 
  61         PiskovisteDAO p = new PiskovisteDAO(); 
  62         return p.vykonejSQL(sqlPrikaz, uzivatel); 
  63     } 
   58        /** 
   59         * Vykoná zadaný SQL příkaz v databázi. 
   60         * 
   61         * @return Výsledek dotazu – tabulka, hláška nebo chyba. 
   62         */ 
   63        public VysledekSQL getSQLVysledek() { 
   64                PiskovisteDAO p = new PiskovisteDAO(); 
   65                return p.vykonejSQL(sqlPrikaz, uzivatel); 
   66        } 
  6467 
  65     /** 
  66      * Načte stránku průvodce – podle ID. 
  67      * @return průvodce nebo chybová hláška. 
  68      */ 
  69     public Pruvodce getPruvodcePodleId() { 
  70         PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO(); 
  71         Pruvodce p = dao.getPruvodce(idPruvodce); 
  72         return osetriChybuPruvodce(p); 
  73     } 
   68        /** 
   69         * Načte stránku průvodce – podle ID. 
   70         * 
   71         * @return průvodce nebo chybová hláška. 
   72         */ 
   73        public Pruvodce getPruvodcePodleId() { 
   74                PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO(); 
   75                Pruvodce p = dao.getPruvodce(idPruvodce); 
   76                return osetriChybuPruvodce(p); 
   77        } 
  7478 
  75     /** 
  76      * Načte stránku průvodce – podle kódu. 
  77      * @param kod kód průvodce, kterého hledáme. 
  78      * @return průvodce nebo chybová hláška. 
  79      */ 
  80     public Pruvodce getPruvodcePodleKodu() { 
  81         PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO(); 
  82         Pruvodce p = dao.getPruvodce(kodPruvodce); 
  83         return osetriChybuPruvodce(p); 
  84     } 
   79        /** 
   80         * Načte stránku průvodce – podle kódu. 
   81         * 
   82         * @param kod kód průvodce, kterého hledáme. 
   83         * @return průvodce nebo chybová hláška. 
   84         */ 
   85        public Pruvodce getPruvodcePodleKodu() { 
   86                PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO(); 
   87                Pruvodce p = dao.getPruvodce(kodPruvodce); 
   88                return osetriChybuPruvodce(p); 
   89        } 
  8590 
  86     /** 
  87      * Načte stránku průvodce. 
  88      * idPruvodce = id, ke kterému hledáme předchozí stránku (záznam před). 
  89      * @return průvodce nebo chybová hláška. 
  90      */ 
  91     public Pruvodce getPruvodcePredchozi() { 
  92         PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO(); 
  93         Pruvodce p = dao.getPruvodcePredchozi(idPruvodce); 
  94         return osetriChybuPruvodce(p); 
  95     } 
   91        /** 
   92         * Načte stránku průvodce. 
   93         * idPruvodce = id, ke kterému hledáme předchozí stránku (záznam před). 
   94         * 
   95         * @return průvodce nebo chybová hláška. 
   96         */ 
   97        public Pruvodce getPruvodcePredchozi() { 
   98                PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO(); 
   99                Pruvodce p = dao.getPruvodcePredchozi(idPruvodce); 
   100                return osetriChybuPruvodce(p); 
   101        } 
  96102 
  97     /** 
  98      * Načte stránku průvodce. 
  99      * idPruvodce = id, ke kterému hledáme následující stránku (záznam po). 
  100      * @return průvodce nebo chybová hláška. 
  101      */ 
  102     public Pruvodce getPruvodceNasledujici() { 
  103         PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO(); 
  104         Pruvodce p = dao.getPruvodceNasledujici(idPruvodce); 
  105         return osetriChybuPruvodce(p); 
  106     } 
   103        /** 
   104         * Načte stránku průvodce. 
   105         * idPruvodce = id, ke kterému hledáme následující stránku (záznam po). 
   106         * 
   107         * @return průvodce nebo chybová hláška. 
   108         */ 
   109        public Pruvodce getPruvodceNasledujici() { 
   110                PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO(); 
   111                Pruvodce p = dao.getPruvodceNasledujici(idPruvodce); 
   112                return osetriChybuPruvodce(p); 
   113        } 
  107114 
  108     /** 
  109      * @param p Stránka průvodce načtená z databáze. 
  110      * @return zadaná stránka, nebo chybová hláška, pokud bylo načteno „null“ 
  111      */ 
  112     private static Pruvodce osetriChybuPruvodce(Pruvodce p) { 
  113         if (p == null) { 
  114             p = new Pruvodce(); 
  115             p.setKod("chyba"); 
  116             p.setNadpis("pruvodce.chyba.nadpis"); 
  117             p.setObsah("pruvodce.chyba.obsah"); 
  118             p.setLokalizovat(true); 
   115        /** 
   116         * @param p Stránka průvodce načtená z databáze. 
   117         * @return zadaná stránka, nebo chybová hláška, pokud bylo načteno „null“ 
   118         */ 
   119        private static Pruvodce osetriChybuPruvodce(Pruvodce p) { 
   120                if (p == null) { 
   121                        p = new Pruvodce(); 
   122                        p.setKod("chyba"); 
   123                        p.setNadpis("pruvodce.chyba.nadpis"); 
   124                        p.setObsah("pruvodce.chyba.obsah"); 
   125                        p.setLokalizovat(true); 
   126                } 
   127                return p; 
  119128        } 
  120         return p; 
  121     } 
  122129}