Changeset 19:2ffdd7be6d5e

Show
Ignore:
Timestamp:
05/30/09 13:56:04 (10 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

JavaScript?: zjednodušení funkcí + zobrazování hlášky o probíhajícím SQL dotazu (hodí se u těch, které trvají dlouho).

Location:
java/sql-vyuka
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.java

  r18 r19  
  3838                try { 
  3939                    /** 
  40                      * Uživatelskému SQL příkazu předřadíme výchozí cestu. 
   40                     * Uživatelskému SQL příkazu předřadíme výchozí cestu (search_path). 
  4141                     * Protože uživatelé si ji mohou měnit a kvůli recyklaci databázových zdrojů 
  4242                     * by jeden uživatel mohl ovlivnit jiného. 
 • java/sql-vyuka/web/hlavni.js

  r12 r19  
  3737 **/ 
  3838function zobraz(text, kde) { 
  39     document.getElementById(kde).innerHTML = text + '<p>&nbsp;<!-- Šťastné hackování ;-) --></p>'; 
   39    if (kde == vstupniPole) { 
   40        document.aplikace.vstupniPole.value = text; 
   41    } else { 
   42        document.getElementById(kde).innerHTML = text + '<p>&nbsp;<!-- Šťastné hackování ;-) --></p>'; 
   43    } 
  4044} 
  4145 
   
  6872function ajaxVykonatSQL() { 
  6973    if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) { 
  70         ajax.open("POST", 'ajax?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(getSQL()), true); 
  71         ajax.onreadystatechange = vykonatSQLVypis; 
   74        sql = getSQL(); 
   75        zobrazVstup('Probíhá zpracování SQL příkazu…'); 
   76        ajax.open("POST", 'ajax?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(sql), true); 
   77        ajax.onreadystatechange = function() { 
   78            if (ajax.readyState == 4) { 
   79                zobrazVystup(ajax.responseText); 
   80                zobrazVstup(sql); 
   81            } 
   82        }; 
  7283        ajax.send(null); 
  73     } 
  74     //zobrazNapovedu('Nějaká nápověda k danému příkazu.'); 
  75     //zobrazNapovedu(escape(getSQL())); 
  76 } 
  77  
  78 /** Pomocná funkce – postará se o vypsání v pravou chvíli. */ 
  79 function vykonatSQLVypis() { 
  80     if (ajax.readyState == 4) { 
  81         zobrazVystup(ajax.responseText); 
  8284    } 
  8385} 
   
  8890    if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) { 
  8991        ajax.open("POST", 'ajax?akce=historie', true); 
  90         ajax.onreadystatechange = zobrazitHistoriiVypis; 
   92        ajax.onreadystatechange = function() { 
   93            if (ajax.readyState == 4) { 
   94                zobrazVystup(ajax.responseText); 
   95            } 
   96        }; 
  9197        ajax.send(null); 
  9298    } 
  9399} 
  94  
  95 /** Pomocná funkce – postará se o vypsání v pravou chvíli. */ 
  96 function zobrazitHistoriiVypis() { 
  97     if (ajax.readyState == 4) { 
  98         zobrazVystup(ajax.responseText); 
  99     } 
  100 }