Changeset 18:e7a5763c789c

Show
Ignore:
Timestamp:
05/30/09 01:26:29 (10 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Lokalizace v HTML (tlačítka), nastavení search_path proměnné.

Location:
java/sql-vyuka
Files:
1 added
5 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/HistorieDAO.sql.xml

  r17 r18  
  66        SELECT * 
  77        FROM historie 
  8         WHERE id_sezeni = ? 
   8        WHERE   id_sezeni = ? 
   9                AND sql IS NOT NULL 
   10                AND sql <> '' 
  911        ORDER BY id DESC 
  1012        LIMIT 20 
 • java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.java

  r17 r18  
  1919public class PiskovisteDAO extends VyukaSuperDAO { 
  2020 
   21    private enum VLASTNOSTI { 
   22 
   23        VYCHOZI_CESTA 
   24    } 
  2125    TipyDAO tipy = new TipyDAO(); 
  2226    HistorieDAO historie = new HistorieDAO(); 
   
  3337                ResultSet rs = null; 
  3438                try { 
   39                    /** 
   40                     * Uživatelskému SQL příkazu předřadíme výchozí cestu. 
   41                     * Protože uživatelé si ji mohou měnit a kvůli recyklaci databázových zdrojů 
   42                     * by jeden uživatel mohl ovlivnit jiného. 
   43                     */ 
   44                    if (getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA) != null) { 
   45                        sql = orizni(getVlastnost(VLASTNOSTI.VYCHOZI_CESTA)) + sql; 
   46                    } 
   47 
  3548                    ps = db.prepareStatement(sql); 
  3649                    boolean isRS = ps.execute(); 
   
  3952                        rs = ps.getResultSet(); 
  4053                        v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs)); 
   54                    } 
  4155 
  42                         while (ps.getMoreResults()) { 
  43                             rs = ps.getResultSet(); 
  44                             v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs)); 
   56                    /** TODO: ošetřit případ, kdy vykonáme dva příkazy bez výsledkové sady a třetí příkaz ji už má (teď se nezobrazí výsledná tabulka). */ 
   57                    while (ps.getMoreResults()) { 
   58                        rs = ps.getResultSet(); 
   59                        v.getTabulky().add(zpracujVysledek(rs)); 
   60                    } 
   61 
   62                    /** Varování */ 
   63                    if (v.getHlasky().size() < 1 && v.getTabulky().size() < 1) { 
   64                        v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz proběhl, ale nevrátil žádná data.", Typ.Varovani)); 
   65                    } 
   66 
   67                    /** Varování */ 
   68                    int pocitadloTabulek = 1; 
   69                    for (Tabulka t : v.getTabulky()) { 
   70                        if (t.getHodnoty().size() < 1) { 
   71                            v.getHlasky().add(new Hlaska("Tabulka " + pocitadloTabulek + "  je prázdná.", Typ.Varovani)); 
  4572                        } 
  46                     } else { 
  47                         /** TODO: zobrazit počet aktualizovaných? */ 
  48                         v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz byl proveden, ale nevrátil žádná data.", Typ.Varovani)); 
   73                        pocitadloTabulek++; 
  4974                    } 
   75 
  5076 
  5177                } catch (SQLException e) { 
 • java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/preklady_cs.properties

  r10 r18  
  11jazyk=\u010De\u0161tina 
   2kozy=Kozy 
  23 
  34nazev=SQL: tenhle jazyk t\u011B bude bavit! 
   
  78blok.napoveda=N\u00E1pov\u011Bda 
  89 
  9 tlacitko.historie.tip=Vyp\u00ED\u0161e historii SQL p\u0159\u00EDkaz\u016F. 
  10 tlacitko.vykonat.tip=Vykon\u00E1 zadan\u00FD SQL p\u0159\u00EDkaz. 
   10tlacitko.historie.tip=Vyp\u00ED\u0161e historii SQL p\u0159\u00EDkaz\u016F (Ctrl+H). 
   11tlacitko.vykonat.tip=Vykon\u00E1 zadan\u00FD SQL p\u0159\u00EDkaz (Ctrl+Enter). 
  1112 
  1213vychozi.sql=SELECT * FROM tabulka; 
 • java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx

  r14 r18  
  2525                        <fieldset> 
  2626                            <textarea id="vstupniPole" name="vstupniPole" rows="100" cols="1000" onkeypress="javascript:checkTab(event);"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea> 
   27                            <fmt:message key="tlacitko.historie.tip" var="zobrazitHistoriiTip" /> 
  2728                            <button class="zobrazitHistorii" 
  2829                                    name="zobrazitHistorii" 
  29                                     title="Vypíše historii SQL příkazů." 
   30                                    title="${zobrazitHistoriiTip}" 
  3031                                    type="button" 
  3132                                    onclick="javascript:ajaxZobrazitHistorii();">&amp;nbsp;</button> 
   33                            <fmt:message key="tlacitko.vykonat.tip" var="vykonatSQLTip" /> 
  3234                            <button class="vykonatSQL" 
  3335                                    name="vykonatSQL" 
  34                                     title="Vykoná zadaný SQL příkaz." 
   36                                    title="${vykonatSQLTip}" 
  3537                                    type="button" 
  3638                                    onclick="javascript:ajaxVykonatSQL();">&amp;nbsp;</button> 
 • java/sql-vyuka/web/WEB-INF/web.xml

  r11 r18  
  1111    <session-config> 
  1212        <session-timeout> 
  13             30 
   13            60 
  1414        </session-timeout> 
  1515    </session-config>