root/java/sql-vyuka

Name Size Rev Age Last Change
../
nbproject 85:584f0b7e4b20 7 years František Kučera <franta-hg@…>: nové netbeans
src 78:3b4abb1ec5a3 8 years František Kučera <franta-hg@…>: Limit počtu řádků (10000) a doby provádění SQL dotazu (3 vteřiny) v …
web 84:ee75bd007626 7 years František Kučera <franta-hg@…>: žádný const v JS (specifické pro FF)
licence.txt 26 bytes 23:6bbbd371e813 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Licence Affero GPL.
build.xml 4.9 KB 83:6569976087aa 7 years František Kučera <franta-hg@…>: build.xml
Note: See TracBrowser for help on using the browser.