root/java/sql-vyuka/web/WEB-INF @ 23:6bbbd371e813

Name Size Rev Age Last Change
../
casti 23:6bbbd371e813 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Licence Affero GPL.
sun-web.xml 510 bytes 8:4795d9bf6827 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Založení javovského projektu.
web.xml 0.7 KB 18:e7a5763c789c 11 years František Kučera <franta-hg@…>: Lokalizace v HTML (tlačítka), nastavení search_path proměnné.
Note: See TracBrowser for help on using the browser.