root/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/casti/aplikace.jspx @ 23:6bbbd371e813

Revision 23:6bbbd371e813, 3.1 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 11 years ago)

Licence Affero GPL.

RevLine 
[10]1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
3          xmlns:fmt="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"
4          version="2.0">
5
6    <fmt:setBundle basename="cz.frantovo.sql.vyuka.preklady" scope="application"/>
7
[22]8    <!-- Logo programu -->
[10]9    <div id="zahlavi"><h1><fmt:message key="nazev"/></h1></div>
10
11    <div id="bloky">
[22]12        <!-- Nápověda -->
[10]13        <div class ="blok" id="napoveda">
14            <h2><fmt:message key="blok.napoveda"/></h2>
[23]15            <div class="vnitrekBloku" id="napovedniPole">
16                <jsp:include page="napoveda.jspx" flush="false"/>
[10]17            </div>
18        </div>
19        <div id="io">
[22]20            <!-- Zadávání SQL příkazů -->
[10]21            <div class ="blok" id="vstup">
22                <h2><fmt:message key="blok.zadavani"/></h2>
23                <div class="vnitrekBloku">
[11]24                    <form action="#" name="aplikace">
[10]25                        <fieldset>
[20]26                            <textarea id="vstupniPole"
27                                      name="vstupniPole"
28                                      rows="100"
29                                      cols="1000"
[22]30                                      onkeypress="javascript:zpracujTabulatory(event);"><fmt:message key="vychozi.sql"/></textarea>
[20]31                            <input  id="stavovePole"
32                                    name="stavovePole"
33                                    type="text" />
[18]34                            <fmt:message key="tlacitko.historie.tip" var="zobrazitHistoriiTip" />
[10]35                            <button class="zobrazitHistorii"
36                                    name="zobrazitHistorii"
[18]37                                    title="${zobrazitHistoriiTip}"
[10]38                                    type="button"
39                                    onclick="javascript:ajaxZobrazitHistorii();">&amp;nbsp;</button>
[18]40                            <fmt:message key="tlacitko.vykonat.tip" var="vykonatSQLTip" />
[10]41                            <button class="vykonatSQL"
42                                    name="vykonatSQL"
[18]43                                    title="${vykonatSQLTip}"
[10]44                                    type="button"
45                                    onclick="javascript:ajaxVykonatSQL();">&amp;nbsp;</button>
46                        </fieldset>
47                    </form>
48                </div>
49            </div>
[22]50            <!-- Zobrazování výstupu -->
[10]51            <div class ="blok" id="vystup">
52                <h2><fmt:message key="blok.vysledek"/></h2>
53                <div class="vnitrekBloku" id="vystupniPole">
[23]54                    <jsp:include page="vitejte.jspx" flush="false"/>
[10]55                </div>
56            </div>
57        </div>
[22]58    </div>
[10]59
[22]60    <!-- Načteme si lokalizované texty do skrytého formuláře, aby je mohl používat JavaScript -->
61    <form action="#" name="lokalizace" id="lokalizace">
62        <textarea name="nepodporovany"><fmt:message key="js.nepodporovany"/></textarea>
63        <textarea name="probihaSQL"><fmt:message key="js.probihaSQL"/></textarea>
64        <textarea name="probihaHistorie"><fmt:message key="js.probihaHistorie"/></textarea>
65    </form>
[10]66</jsp:root>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.