root/html/styl.css @ 3:35e9706113b0

Revision 3:35e9706113b0, 2.1 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

Obrázkové tlačítko pro vykonání SQL dotazu.

Line 
1/** Obrázky s odkazem bez rámečku */
2a img {
3    border: none;
4}
5
6/** Pozadí stránky a text */
7html {
8    background: #42afdc;
9    color:black;
10}
11
12/** Bezpatkové písmo */
13body {
14    font-family: sans-serif;
15}
16
17/** Prostor pro logo a název programu */
18#zahlavi {
19    height: 48px;
20
21}
22
23/** Obal kolem bloků */
24#bloky {
25    width: 1040px;
26    text-align: justify;
27}
28
29.blok {
30    margin: 10px;
31}
32
33/** Vstup, výstup nebo nápověda */
34.vnitrekBloku {
35    background-image: url('grafika/blok-pozadi.gif');
36    margin: 0px;
37    padding: 10px;
38}
39
40#vstup .vnitrekBloku {
41    height: 150px;
42    text-align: right;
43}
44
45#vstup textarea {
46    width: 640px;
47    height: 108px;
48    padding: 8px;
49    border: 1px solid silver;
50}
51
52#vstup button {
53    width: 146px;
54    height: 20px;
55    border: none;
56    background-image: url('grafika/tlacitko-sql.png');
57    margin-right: 0px;
58    margin-top: 5px;
59    padding: 0px;
60    cursor: pointer;
61}
62
63#vystup .vnitrekBloku {
64    overflow: auto;
65    height: 280px;
66}
67
68#napoveda .vnitrekBloku {
69    height: 484px;
70}
71
72/** Nadpisy bloků */
73.blok h2 {
74    font-size: 12px;
75    padding: 2px;
76    padding-top: 4px;
77    padding-left: 32px;
78    margin: 0px;
79    color: gray;
80    height: 20px;
81}
82
83#napoveda h2 {
84    background-image: url('grafika/blok-nadpis-320.png');
85}
86
87/** Vstupně-výstupní část */
88#io {
89    float: left;
90}
91
92#io h2 {
93    background-image: url('grafika/blok-nadpis-680.png');
94}
95
96/** Blok vstupu */
97#vstup {
98    width: 680px;
99}
100
101/** Blok výstupu */
102#vystup {
103    width: 680px;
104}
105
106/** Blok nápovědy */
107#napoveda {
108    float: right;
109    width: 320px;
110}
111
112/** Formátování (výstupní) tabulky */
113table {
114    border: 1px solid green;
115    border-collapse:collapse;
116}
117
118td {
119    border: 1px solid black;
120    padding: 4px;
121    padding-left: 8px;
122    padding-right: 8px;
123}
124
125td.cislo {
126    text-align: right;
127}
128
129thead {
130    background: silver;
131    font-weight:bold;
132}
133
134thead td a {
135    color: black;
136    text-decoration: none;
137}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.