root/html/hlavni.js @ 2:26a11fc8e3e4

Revision 2:26a11fc8e3e4, 1.5 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

AJAX – zatím jen demo: načítání tabulky ze souboru do výstupního pole.

Line 
1/**
2 * Aby to fungovalo i v MSIE 6.
3 * @return AJAXový objekt.
4 */
5function getXmlHttpRequestObject() {
6    if (window.XMLHttpRequest) {
7        return new XMLHttpRequest();
8    } else if(window.ActiveXObject) {
9        return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
10    } else {
11        alert("Váš prohlížeč nepodporuje AJAX. Pořiďte si méně zastaralý prohlížeč, nejlépe Firefox.");
12        return null;
13    }
14}
15
16/** Náš AJAXový objekt. */
17var ajax = getXmlHttpRequestObject();
18
19/**
20 * Zobrazí text na požadovaném místě.
21 * @param text text k zobrazení
22 * @param kde id prvku, do kterého se má text vypsat
23 **/
24function zobraz(text, kde) {
25    document.getElementById(kde).innerHTML = text;
26}
27
28/**
29 * Zobrazí text ve výstupním poli.
30 * @param text text k zobrazení
31 **/
32function zobrazVystup(text) {
33    zobraz(text, 'vystupniPole');
34}
35
36/**
37 * Zobrazí text ve poli pro nápovědu.
38 * @param text text k zobrazení
39 **/
40function zobrazNapovedu(text) {
41    zobraz(text, 'napovedniPole');
42}
43
44/** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
45function demo() {
46    if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
47        ajax.open("GET", 'ahoj.html', true);
48        ajax.onreadystatechange = demoVypis;
49        ajax.send(null);
50    }
51    //zobrazNapovedu('Nějaká nápověda k danému příkazu.');
52}
53
54/** Pomocná funkce – postará se o vypsání v pravou chvíli. */
55function demoVypis() {
56    if (ajax.readyState == 4) {
57        zobrazVystup(ajax.responseText);
58    }
59}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.