root/html/historie.html

Revision 5:71c6de7f0a38, 1.0 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 11 years ago)

Licence (žádná), historie SQL příkazů, drobnosti v CSS.

Line 
1<div>
2    <table>
3        <thead title="Chceš setřídit výsledek podle nějakého sloupce? Co takhle ORDER BY sloupec.">
4            <tr>
5                <td>Kdy</td>
6                <td>SQL příkaz</td>
7            </tr>
8        </thead>
9        <tbody>
10            <tr>
11                <td>2008-05-24 16:00:08</td>
12                <td>SELECT * FROM tabulka WHERE id = 123;</td>
13            </tr>
14            <tr>
15                <td>2008-05-24 15:55:10</td>
16                <td>SELECT * FROM tabulka WHERE id = 123 ORDER BY datum DESC;</td>
17            </tr>
18            <tr>
19                <td>2008-05-24 15:51:28</td>
20                <td>SELECT * <br/>FROM tabulka <br/>JOIN druha_tabulka USING (email) <br/>WHERE id = 8;</td>
21            </tr>
22        </tbody>
23    </table>
24    <p class="vysledekOK">Toto je historie provedených SQL příkazů.</p>
25    <p class="vysledekTip">„Nějaký pěkný tip, citát, nebo <a href="http://frantovo.cz/blog/">odkaz</a> na stránku.“</p>
26</div>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.