root/html/formulář.html

Revision 74:48066e753dd6, 2.6 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

Vlastní (stručné) chybové hlášky (404 a 500), IP adresa pro reverzní proxy (provizorně).

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE html SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
3<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
4    <head>
5        <meta http-equiv="content-language" content="cs"/>
6        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
7        <title>Objednávka</title>
8    </head>
9    <body>
10        <h1>Objednávka</h1>
11        <form action="/objednavka/" method="post" class="objednavka">
12            <fieldset class="radio">
13                <legend>Zvolte variantu</legend><br />
14                <label><input name="varianta" value="licence" type="radio" />Licence: 1&#160;000 Kč</label><br />
15                <label><input name="varianta" value="licence-instalace" type="radio" />Licence + odborná instalace: 1&#160;500 Kč</label><br />
16                <label><input name="varianta" value="hosting" type="radio" />Hostovaný provoz: 300 Kč za měsíc</label><br />
17            </fieldset>
18            <fieldset>
19                <legend>Zákazník</legend><br />
20                <label>Název školy: <input name="nazev" maxlength="64" type="text" /></label><br />
21                <label>Ulice: <input name="ulice" maxlength="64" type="text" /></label><br />
22                <label>Město: <input name="mesto" maxlength="64" type="text" /></label><br />
23                <label>PSČ: <input name="psc" maxlength="16" type="text" /></label><br />
24                <label>IČO: <input name="ico" maxlength="64" type="text" /></label><br />
25            </fieldset><br />
26            <fieldset>
27                <legend>Kontaktní údaje</legend><br />
28                <label>Komtaktní osoba: <input name="osoba" maxlength="128" type="text" /></label><br />
29                <label>E-mail: <input name="email" maxlength="128" type="text" /></label><br />
30                <textarea name="klic" cols="100" rows="10">pokud chcete šifrovat e-maily, vložte sem svůj veřejný klíč (PGP/GPG nebo X509)</textarea><br />
31            </fieldset>
32            <fieldset>
33                <legend>Doplňkové údaje</legend><br />
34                <label>Předpokládaný počet uživatelů: <input name="pocetUzivatelu" maxlength="128" type="text" /></label><br />
35                <textarea name="komentar" cols="100" rows="10">komentář (pokud nějaký máte)</textarea>
36            </fieldset>
37            <fieldset class="tlacitka">
38                <legend>Zadat objednávku</legend><br />
39                <button type="submit">Odeslat objednávku</button><br />
40            </fieldset>
41        </form>
42    </body>
43</html>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.