root/html/ahoj.html @ 2:26a11fc8e3e4

Revision 2:26a11fc8e3e4, 2.2 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

AJAX – zatím jen demo: načítání tabulky ze souboru do výstupního pole.

Line 
1<table>
2    <thead>
3        <tr>
4            <td>Sloupeček 1</td>
5            <td>Sloupeček 2</td>
6            <td>Sloupeček 3</td>
7            <td>Sloupeček 4</td>
8        </tr>
9    </thead>
10    <tbody>
11        <tr>
12            <td>Hodnota 1</td>
13            <td>Hodnota 2</td>
14            <td>Hodnota 3</td>
15            <td class="cislo">1234,56</td>
16        </tr>
17        <tr>
18            <td>Hodnota 1</td>
19            <td>Hodnota 2</td>
20            <td>Hodnota 3</td>
21            <td class="cislo">1234,56</td>
22        </tr>
23        <tr>
24            <td>Hodnota 1</td>
25            <td>Hodnota 2</td>
26            <td>Hodnota 3</td>
27            <td class="cislo">1234,56</td>
28        </tr>
29        <tr>
30            <td>Hodnota 1</td>
31            <td>Hodnota 2</td>
32            <td>Hodnota 3</td>
33            <td class="cislo">1234,56</td>
34        </tr>
35        <tr>
36            <td>Hodnota 1</td>
37            <td>Hodnota 2</td>
38            <td>Hodnota 3</td>
39            <td class="cislo">1234,56</td>
40        </tr>
41        <tr>
42            <td>Hodnota 1</td>
43            <td>Hodnota 2</td>
44            <td>Hodnota 3</td>
45            <td class="cislo">1234,56</td>
46        </tr>
47        <tr>
48            <td>Hodnota 1</td>
49            <td>Hodnota 2</td>
50            <td>Hodnota 3</td>
51            <td class="cislo">1234,56</td>
52        </tr>
53        <tr>
54            <td>Hodnota 1</td>
55            <td>Hodnota 2</td>
56            <td>Hodnota 3</td>
57            <td class="cislo">1234,56</td>
58        </tr>
59        <tr>
60            <td>Hodnota 1</td>
61            <td>Hodnota 2</td>
62            <td>Hodnota 3</td>
63            <td class="cislo">1234,56</td>
64        </tr>
65        <tr>
66            <td>Hodnota 1</td>
67            <td>Hodnota 2</td>
68            <td>Hodnota 3</td>
69            <td class="cislo">1234,56</td>
70        </tr>
71        <tr>
72            <td>Hodnota 1</td>
73            <td>Hodnota 2</td>
74            <td>Hodnota 3</td>
75            <td class="cislo">1234,56</td>
76        </tr>
77        <tr>
78            <td>Hodnota 1</td>
79            <td>Hodnota 2</td>
80            <td>Hodnota 3</td>
81            <td class="cislo">1234,56</td>
82        </tr>
83    </tbody>
84</table>
85<p>Ahoj. Právě jsi zmáčknul tlačítko :-)</p>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.