root/java/Postak/src/cz/frantovo/postak/odchozíEmailText.xsl @ 17:9cb46ca7e26c

Revision 17:9cb46ca7e26c, 7.0 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

#4 multipart/alternative zprávy: XHTML + prostý text (generuje se pomocí XSLT)

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!--
3        Převzato z projektu hellDesk.
4-->
5<xsl:stylesheet version="1.0"
6                                xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
7                                xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
8                                xmlns:str="http://xsltsl.org/string"
9                                xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml">
10        <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
11        <xsl:strip-space elements="*"/>
12
13        <xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
14        <xsl:strip-space elements="*"/>
15
16        <xsl:variable name="urlBase" select="/h:html/h:head/h:base/@href"/>
17
18
19        <!-- Celý dokument -->
20        <xsl:template match="/">
21                <xsl:apply-templates select="h:html/h:body"/>
22        </xsl:template>
23
24
25        <xsl:template match="h:h1">
26                <xsl:value-of select="text()"/>
27                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
28                <xsl:call-template name="str:generate-string">
29                        <xsl:with-param name="text" select="'='"/>
30                        <xsl:with-param name="count" select="string-length(.)"/>
31                </xsl:call-template>
32                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
33                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
34        </xsl:template>
35
36
37        <xsl:template match="h:h2">
38                <xsl:value-of select="text()"/>
39                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
40                <xsl:call-template name="str:generate-string">
41                        <xsl:with-param name="text" select="'-'"/>
42                        <xsl:with-param name="count" select="string-length(.)"/>
43                </xsl:call-template>
44                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
45                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
46        </xsl:template>
47
48
49        <xsl:template match="h:h3">
50                <xsl:text>### </xsl:text>
51                <xsl:value-of select="text()"/>
52                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
53                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
54        </xsl:template>
55
56
57        <xsl:template match="h:h4">
58                <xsl:text>#### </xsl:text>
59                <xsl:value-of select="text()"/>
60                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
61                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
62        </xsl:template>
63
64
65        <xsl:template match="h:h5">
66                <xsl:text>##### </xsl:text>
67                <xsl:value-of select="text()"/>
68                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
69                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
70        </xsl:template>
71
72
73        <xsl:template match="h:h6">
74                <xsl:text>###### </xsl:text>
75                <xsl:value-of select="text()"/>
76                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
77                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
78        </xsl:template>
79
80
81        <xsl:template match="h:p">
82                <xsl:apply-templates/>
83                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
84                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
85        </xsl:template>
86
87       
88        <xsl:template match="h:blockquote/h:p">
89                <xsl:text>&gt; </xsl:text>
90                <xsl:apply-templates/>
91                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
92                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
93        </xsl:template>
94
95
96        <xsl:template match="h:cite[not(starts-with(., '„') or starts-with(., '‚'))]">
97                <xsl:text></xsl:text>
98                <xsl:apply-templates/>
99                <xsl:text></xsl:text>
100        </xsl:template> 
101
102
103        <xsl:template match="h:a">
104                <xsl:if test="not(text() = @href)">
105                        <xsl:text>'</xsl:text>
106                        <xsl:apply-templates select="node()"/>
107                        <xsl:text>' </xsl:text>
108                </xsl:if>
109                <xsl:text>&lt;</xsl:text>
110                <xsl:choose>
111                        <xsl:when test="starts-with(@href, 'http:') or starts-with(@href, 'https:') or starts-with(@href, 'ftp:')">
112                                <xsl:value-of select="@href"/>
113                        </xsl:when>
114                        <xsl:when test="starts-with(@href, 'mailto:')">
115                                <xsl:value-of select="substring-after(@href, 'mailto:')"/>
116                        </xsl:when>
117                        <xsl:otherwise>
118                                <xsl:choose>
119                                        <!-- TODO: $urlBase by nemělo končit lomítkem -->
120                                        <xsl:when test="starts-with(@href, '/')">
121                                                <xsl:value-of select="concat($urlBase, @href)"/>
122                                        </xsl:when>
123                                        <xsl:otherwise>
124                                                <xsl:value-of select="concat($urlBase, '/', @href)"/>
125                                        </xsl:otherwise>
126                                </xsl:choose>
127                        </xsl:otherwise>
128                </xsl:choose>
129                <xsl:text>&gt;</xsl:text>
130                <xsl:if test="normalize-space(@title)">
131                        <xsl:text> (</xsl:text>
132                        <xsl:value-of select="@title"/>
133                        <xsl:text>)</xsl:text>
134                </xsl:if>
135        </xsl:template>
136
137
138        <xsl:template match="h:img">
139                <xsl:text>Obrázek: </xsl:text>
140                <xsl:value-of select="@src"/>
141                <!-- TODO: relativní odkazy -->
142        </xsl:template>
143
144
145        <xsl:template match="h:strong|h:b">
146                <xsl:text>**</xsl:text>
147                <xsl:apply-templates/>
148                <xsl:text>**</xsl:text>
149        </xsl:template>
150
151
152        <xsl:template match="h:em|h:i">
153                <xsl:text>*</xsl:text>
154                <xsl:apply-templates/>
155                <xsl:text>*</xsl:text>
156        </xsl:template>
157
158
159        <xsl:template match="h:abbr[@title]">
160                <xsl:apply-templates/>
161                <xsl:text> (</xsl:text>
162                <xsl:value-of select="@title"/>
163                <xsl:text>)</xsl:text>
164        </xsl:template>
165
166
167        <xsl:template match="h:pre">
168                <xsl:text>--------------------------------</xsl:text>
169                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
170                <xsl:apply-templates/>
171                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
172                <xsl:text>--------------------------------</xsl:text>
173                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
174                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
175        </xsl:template>
176
177
178        <xsl:template match="h:code">
179                <xsl:text>`</xsl:text>
180                <xsl:apply-templates/>
181                <xsl:text>`</xsl:text>
182        </xsl:template>
183
184
185        <xsl:template match="h:hr">
186                <xsl:text>----------------------------------------------------------------</xsl:text>
187                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
188                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
189        </xsl:template>
190
191
192        <xsl:template match="h:br">
193                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
194        </xsl:template> 
195
196
197        <xsl:template match="h:ol|h:ul">
198                <xsl:variable name="úroveň" select="count(ancestor::h:li)"/>
199                <xsl:variable name="odsazení">
200                        <!-- položky na nejvyšší úrovni odsazené jednou mezerou -->
201                        <xsl:value-of select="' '"/>
202                        <xsl:call-template name="str:generate-string">
203                                <xsl:with-param name="text" select="'  '"/>
204                                <!-- položky na druhé a vyšší úrovni odsazené vždy dvěma dalšími mezerami -->
205                                <xsl:with-param name="count" select="$úroveň - 1"/>
206                        </xsl:call-template>
207                </xsl:variable>
208
209                <xsl:if test="$úroveň &gt; 0">
210                        <xsl:text>&#10;</xsl:text>
211                </xsl:if>
212
213                <xsl:for-each select="h:li">
214                        <xsl:if test="parent::h:ol">
215                                <xsl:value-of select="concat($odsazení, position(), ') ')"/>
216                        </xsl:if>
217                        <xsl:if test="parent::h:ul">
218                                <xsl:value-of select="concat($odsazení, '- ')"/>
219                        </xsl:if>
220                        <xsl:apply-templates/>
221                        <xsl:if test="$úroveň = 0 or not(position() = last())">
222                                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
223                        </xsl:if>
224                </xsl:for-each>
225               
226                <xsl:if test="$úroveň = 0">
227                        <xsl:text>&#10;</xsl:text>
228                </xsl:if>
229        </xsl:template>
230
231
232        <xsl:template match="text()[not(parent::h:pre)]">
233                <xsl:if test="(starts-with(., ' ') or starts-with(., '&#10;')) and preceding-sibling::node() and not(preceding-sibling::h:br)">
234                        <xsl:text> </xsl:text>
235                </xsl:if>
236                <xsl:value-of select="normalize-space(.)"/>
237                <xsl:variable name="posledníZnak" select="substring(., string-length(.))"/>
238                <!-- TODO: tabulátor? -->
239                <xsl:if test="($posledníZnak = ' ' or $posledníZnak = '&#10;') and following-sibling::node()">
240                        <xsl:text> </xsl:text>
241                </xsl:if>
242        </xsl:template>
243       
244       
245        <xsl:template match="h:div[@class = 'patička']">
246                <xsl:text>-- </xsl:text>
247                <xsl:text>&#10;</xsl:text>
248                <xsl:apply-templates/>
249        </xsl:template>
250       
251
252        <!--
253                Převzato z:
254                http://xsltsl.sourceforge.net/string.html#template.str:generate-string
255        -->
256        <xsl:template name="str:generate-string">
257                <xsl:param name="text"/>
258                <xsl:param name="count"/>
259
260                <xsl:choose>
261                        <xsl:when test="string-length($text) = 0 or $count &lt;= 0"/>
262                        <xsl:otherwise>
263                                <xsl:value-of select="$text"/>
264                                <xsl:call-template name="str:generate-string">
265                                        <xsl:with-param name="text" select="$text"/>
266                                        <xsl:with-param name="count" select="$count - 1"/>
267                                </xsl:call-template>
268                        </xsl:otherwise>
269                </xsl:choose>
270        </xsl:template>
271
272
273</xsl:stylesheet>
274
Note: See TracBrowser for help on using the browser.