root/java @ 15:9175a185d9c0

Name Size Rev Age Last Change
../
Postak 15:9175a185d9c0 10 years František Kučera <franta-hg@…>: Ukládání seznamu zkušebních příjemců → nemusejí se zadávat pokaždé znovu.
SuperPostak 15:9175a185d9c0 10 years František Kučera <franta-hg@…>: Ukládání seznamu zkušebních příjemců → nemusejí se zadávat pokaždé znovu.
Note: See TracBrowser for help on using the browser.