root

Name Size Rev Age Last Change
licence 10:11879ab34364 7 years František Kučera <franta-hg@…>: Licence: GPLv3
java 21:798e7455da4e 5 years František Kučera <franta-hg@…>: XSLT převod XHTML na prostý text: mailto odkazy nebudou obsahovat …
grafika 12:48782a50e094 7 years František Kučera <franta-hg@…>: logo na web
.hgtags 92 bytes 19:8d1b4d36c88d 6 years František Kučera <franta-hg@…>: Added tag v1.1 for changeset 9cb46ca7e26c
.hgignore 176 bytes 13:b15d81be8af3 7 years František Kučera <franta-hg@…>: drobnosti: lgoování, formátování, netbeans…
Note: See TracBrowser for help on using the browser.