Changes between Version 1 and Version 2 of makro/skript

Show
Ignore:
Timestamp:
04/04/13 17:19:32 (7 years ago)
Author:
fiki
Comment:

vstup → ukázka

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • makro/skript

  v1 v2  
  11= Skriptování = 
  22 
  3 Zatím si o skriptování můžete přečíst v [https://frantovo.cz/blog/?q=xml-web-generator-verze-0-4 oznámení o verzi 0.4] a podívat se na [https://frantovo.cz/projekty/xml-web-generator/demo1/skriptov%C3%A1n%C3%AD.xhtml ukázku výstupu] a její [https://hg.frantovo.cz/xml-web-generator/file/tip/vstup/skriptov%C3%A1n%C3%AD.xml zdrojový kód]. 
   3Zatím si o skriptování můžete přečíst v [https://frantovo.cz/blog/?q=xml-web-generator-verze-0-4 oznámení o verzi 0.4] a podívat se na [https://frantovo.cz/projekty/xml-web-generator/demo1/skriptov%C3%A1n%C3%AD.xhtml ukázku výstupu] a její [https://hg.frantovo.cz/xml-web-generator/file/tip/uk%C3%A1zka/skriptov%C3%A1n%C3%AD.xml zdrojový kód]. 
  44 
  55Na oficiální dokumentaci ke skriptování se zatím pracuje.