Changes between Version 1 and Version 2 of makro/diagram

Show
Ignore:
Timestamp:
01/09/12 17:05:32 (8 years ago)
Author:
fiki
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • makro/diagram

  v1 v2  
  1515Výsledek: 
  1616 
   17[[Image(diagram-proces.png)]] 
   18 
   19 
   20Složitější diagramy můžeme zapsat do samostatného souboru a ve stránce se na ně pouze odkázat: 
   21 
   22{{{ 
   23#!xml 
   24<m:diagram src="kočka-a-pes-oop.dot" nadpis="Třídy"/> 
   25}}} 
   26 
   27Výsledek: 
   28 
   29[[Image(diagram-tridy.png)]] 
   30 
   31 
   32== Atributy == 
   33 
   34 - orientace – `svisle` nebo `vodorovně` (výchozí: `svisle`) 
   35 - src – cesta k souboru 
   36 - nadpis – název diagramu 
   37 - kompletní – `ano` → předpokládáme kompletní zdroják v Graphviz syntaxi (pak nemá smysl uvádět orientaci). Výchozí je však `ne` → uživatel zadává jen „vnitřek“ grafu – např. „A -> B; B -> C;“.