Timeline


and

03/07/14:

21:55 Changeset [134:85c516f944a1] by František Kučera <franta-hg@…>
vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.