Timeline


and

07/06/11:

23:42 Changeset [26:32e192fb934a] by František Kučera <franta-hg@…>
Oprava časové zóny. TODO: pozor na změnu letního času (když byl soubor …
23:24 WikiStart edited by fiki
profil na Ábíčku (diff)
23:14 Changeset [25:0d84061c9878] by František Kučera <franta-hg@…>
Seznam všech stránek formou odstavců.
22:37 Changeset [24:63e404f454e8] by František Kučera <franta-hg@…>
Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
21:45 WikiStart edited by fiki
externí odkazy, ohloh (diff)
21:26 Changeset [23:0d2729ed16ed] by František Kučera <franta-hg@…>
zkouška interního odkazu
21:21 Changeset [22:65afc0483ef5] by František Kučera <franta-hg@…>
lepší závislosti antovských úloh
18:54 Changeset [21:2f50f9e10a27] by František Kučera <franta-hg@…>
drobnosti
18:54 Changeset [20:29361e026fa3] by František Kučera <franta-hg@…>
Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271 …

06/10/11:

12:58 WikiStart edited by fiki
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.