root/build.properties @ 134:85c516f944a1

Revision 134:85c516f944a1, 104 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 6 years ago)

vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties

RevLine 
[123]1xslt.jar=/usr/share/java/saxonb.jar
[131]2xml.zaostaleProhlizece=false
[134]3vstup.pripona=xml
4vystup.pripona=xhtml
Note: See TracBrowser for help on using the browser.