Timeline


and

07/11/09:

22:23 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:22 Ticket #12 (Generátor modelu databáze) created by fiki
Napsat generátor modelu databáze – generátor HTML, které se bude …

07/07/09:

22:55 Changeset [48:7d3afd3cd47d] by František Kučera <franta-hg@…>
Oprava JavaScriptu?: přizpůsobení validnímu XHTML (id místo name u …
22:48 Changeset [47:da0e047d4a80] by František Kučera <franta-hg@…>
Oprava XHTML – validita zkontrolována na demo-2.sql-vyuka.cz :-)

07/05/09:

17:56 WikiStart edited by fiki
(diff)

07/01/09:

20:58 Changeset [46:da0e675db1cf] by fiki@…
Správné české uvozovky u „citátů“. Přechod na Netbeans 6.7

06/13/09:

01:32 Changeset [45:81b7aa3cb483] by František Kučera <franta-hg@…>
Oprava: SQL příkaz se správně načítá z URL, i když obsahuje křížek #.

06/12/09:

19:51 Changeset [44:8ce7c1ad5fde] by František Kučera <franta-hg@…>
Ošetření prázdných tipů.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.