Timeline


and

07/01/09:

20:58 Changeset [46:da0e675db1cf] by fiki@…
Správné české uvozovky u „citátů“. Přechod na Netbeans 6.7

06/13/09:

01:32 Changeset [45:81b7aa3cb483] by František Kučera <franta-hg@…>
Oprava: SQL příkaz se správně načítá z URL, i když obsahuje křížek #.

06/12/09:

19:51 Changeset [44:8ce7c1ad5fde] by František Kučera <franta-hg@…>
Ošetření prázdných tipů.

06/06/09:

23:40 Changeset [43:8d1a92f64110] by František Kučera <franta-hg@…>
SQL: tabulka průvodce (nápovědy) a sekvence

06/03/09:

22:32 Changeset [42:4faa76a089e3] by František Kučera <franta-hg@…>
Odstranění experimentální historie.
22:25 Changeset [41:28b38fb1391b] by František Kučera <franta-hg@…>
Experimentální implementace historie – fungují tlačítka zpět a vpřed v …
02:09 Changeset [40:cc77526f46cf] by František Kučera <franta-hg@…>
Do URL se ukládá SQL příkaz a pozice v průvodci – při načtení stránky se z …
00:53 Ticket #11 (Chyba formátování a Accept-Language) created by fiki
Pokud prohlížeč neposílá HTTP hlavičku „Accept-Language“, nedochází k …

06/02/09:

02:47 Changeset [39:47551a506850] by František Kučera <franta-hg@…>
Do URL (za #) ukládáme aktuální SQL příkaz → uživatel si může zkopírovat …
01:36 Changeset [38:0a865a665698] by František Kučera <franta-hg@…>
Průvodce: JavaScript?, HTML, CSS.
00:27 Changeset [37:e32867db5487] by František Kučera <franta-hg@…>
Průvodce (nápověda): serverová část.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.