Changeset 29:4b6ab4ba1a95

Show
Ignore:
Timestamp:
05/31/09 22:36:58 (11 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Tipy (rady, citáty…) pro uživatele načítáme z databáze (v náhodném pořadí). + Databázové schéma.

Files:
2 added
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/TipyDAO.java

  r16 r29  
  11package cz.frantovo.sql.vyuka.dao; 
  22 
   3import java.sql.Connection; 
   4import java.sql.PreparedStatement; 
   5import java.sql.ResultSet; 
   6import java.util.logging.Level; 
   7 
  38/** 
  4  * 
   9 * Rady, tipy, odkazy, citáty… pro zobrazování uživatelům. 
  510 * @author fiki 
  611 */ 
  712public class TipyDAO extends VyukaSuperDAO { 
  813 
   14    private enum SQL { 
   15 
   16        NAHODNY_TIP 
   17    } 
   18 
   19    /** 
   20     * @return Náhodný tip načtený z databáze 
   21     */ 
  922    public String getTip() { 
  10         /** TODO: Tipy brát z databáze. */ 
  11         return "Stejně vám něco <a href=\"http://frantovo.cz/blog/\">doporučíme</a>."; 
   23        Connection db = getSpojeni(DATABAZE.APLIKACE); 
   24        if (db == null) { 
   25            log.log(Level.SEVERE, "Databáze je null."); 
   26            return null; 
   27        } else { 
   28            PreparedStatement ps = null; 
   29            ResultSet rs = null; 
   30            try { 
   31                ps = db.prepareStatement(getSQL(SQL.NAHODNY_TIP)); 
   32                rs = ps.executeQuery(); 
   33                rs.next(); 
   34                return rs.getString("text"); 
   35            } catch (Exception e) { 
   36                log.log(Level.SEVERE, "Chyba při hledání náhodného tipu.", e); 
   37                return null; 
   38            } finally { 
   39                zavri(db, ps, rs); 
   40            } 
   41        } 
  1242    } 
  1343} 
 • java/sql-vyuka/web/ajax.jspx

  r28 r29  
  1515 
  1616    <c:choose> 
  17         <!-- Akce: Historie a vykonání SQL příkazu --> 
   17        <!-- <Akce: Historie a vykonání SQL příkazu> --> 
  1818        <c:when test="${param.akce == 'historie' || param.akce == 'vykonat'}"> 
   19            <!-- <Načteme výsledek z beany>  --> 
  1920            <c:choose> 
  2021                <c:when test="${param.akce == 'historie'}"> 
   
  2627                </c:when> 
  2728            </c:choose> 
   29            <!-- </Načteme výsledek z beany>  --> 
  2830 
  29             <!-- Tabulky --> 
   31            <!-- <Tabulky> --> 
  3032            <c:forEach var="tabulka" items="${vysledek.tabulky}"> 
  3133                <!-- <lokalizace> --> 
   
  6365                                            <td> 
  6466                                                <fmt:formatDate value="${bunka}" pattern="dd.MM.yyyy HH:mm:ss"/> 
   67                                                <!-- uvnitř vzoru je nedělitelná mezera --> 
  6568                                            </td> 
  6669                                        </c:when> 
   
  8891                </table> 
  8992            </c:forEach> 
   93            <!-- </Tabulky> --> 
  9094 
  91             <!-- Hlášky --> 
   95            <!-- <Hlášky> --> 
  9296            <c:forEach var="hlaska" items="${vysledek.hlasky}"> 
  9397                <p class="vysledek${hlaska.typ}"> 
   
  9599                </p> 
  96100            </c:forEach> 
   101            <!-- </Hlášky> --> 
  97102        </c:when> 
   103        <!-- </Akce: Historie a vykonání SQL příkazu> --> 
  98104 
  99         <!-- Akce: Nápověda --> 
   105 
   106        <!-- <Akce: Nápověda> --> 
  100107        <c:when test="${param.akce == 'napoveda'}"> 
  101108            <p>TODO: nápověda.</p> 
  102109        </c:when> 
   110        <!-- </Akce: Nápověda> --> 
  103111    </c:choose> 
  104112</jsp:root>