Changeset 27:f3451edb0bba

Show
Ignore:
Timestamp:
05/31/09 18:45:40 (11 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Výstupní tabulka: formátování vybraných datových typů (datum, číslo…).

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/sql-vyuka/web/ajax.jspx

  r26 r27  
  22<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page" 
  33          xmlns:fmt="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" 
   4          xmlns:fn="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" 
  45          xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" 
  56          version="2.0"> 
   
  5758                            <tr> 
  5859                                <c:forEach var="bunka" items="${radek}"> 
  59                                     <td><c:out value="${bunka}" /></td> 
   60                                    <!-- <formátováníPodleDatovýchTypů> --> 
   61                                    <c:choose> 
   62                                        <c:when test="${bunka.class == 'class java.sql.Timestamp'}"> 
   63                                            <td> 
   64                                                <fmt:formatDate value="${bunka}" pattern="dd.MM.yyyy HH:mm:ss"/> 
   65                                            </td> 
   66                                        </c:when> 
   67                                        <c:when test="${bunka.class == 'class java.sql.Date'}"> 
   68                                            <td> 
   69                                                <fmt:formatDate value="${bunka}" pattern="dd.MM.yyyy"/> 
   70                                            </td> 
   71                                        </c:when> 
   72                                        <c:when test="${bunka.class == 'class java.lang.Integer' || bunka.class == 'class java.math.BigDecimal'}"> 
   73                                            <td class="cislo"> 
   74                                                <fmt:formatNumber value="${bunka}" pattern="###,###.###"/> 
   75                                            </td> 
   76                                        </c:when> 
   77                                        <c:otherwise> 
   78                                            <td> 
   79                                                <c:out value="${bunka}" /> 
   80                                                <c:out value=" ${bunka.class}" /> 
   81                                            </td> 
   82                                        </c:otherwise> 
   83                                    </c:choose> 
   84                                    <!-- </formátováníPodleDatovýchTypů> --> 
  6085                                </c:forEach> 
  6186                            </tr>