Changeset 0:30215344de7d

Timestamp:
05/23/09 17:14:58 (11 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Prvotní návrh HTML rozvržení – pevné velikosti měřené na body.

Location:
html
Files:
5 added