root/konfigurace

Name Size Rev Age Last Change
../
jetty 76:48d0c0d0da21 9 years František Kučera <franta-hg@…>: Datový zdroj pro jettyho. První nástřel. Stačí doplnit heslo, nahrát JDBC …
Note: See TracBrowser for help on using the browser.